MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Mahestipendium 2022

24.05.2022
  Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2022. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 300 euroga, parimat magistritööd 400 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 450 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureu

„Kasvades oma toiduga“ kutsub tähistama Maa päeva toiduteemalise viktoriiniga 

22.04.2022
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi projekt „Kasvades oma toiduga“ kutsub tähistama Maa päeva ja osalema viktoriinil. Eesti Maaülikooli Mahekeskuse ja Tartu loodusmaja koordineeritava Rohelise kooli programmi viktoriiniga pööratakse tähelepanu toidu ja toidu kasvatamisega seotud teemadele.  Endale toidu kasvatamine mahepõllunduse põhimõtete järgi aitab vähendada sõltuvust imporditavast toidust, suurendada elurikkust, väärtustada kohalikke taimesorte ja kõigele lisaks m&oti

Konverents "Põllumajandus ja keskkond"

16.11.2021
Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 30. novembril veebikonverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ Konverentsi eesmärk on anda ülevaade Eestis tehtava keskkonnaseire tulemustest mulla, pinna- ja põhjavee ning elurikkuse (sh taimestik, linnustik ja putukad) ja toidu kvaliteedi valdkondades. Konverentsile on oodatud põllumajandustootjad, teadlased, ametkonnad, poliitikakujundajad ja kõik teised huvilised. Konverents on osalejate tasuta. Kindlasti on vajalik eelregistreerimine kuni 23.11 siin: https://forms.gle/S4GJwfsnmL3wWXqQA