MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Konverents "Põllumajandus ja keskkond"

16.11.2021
Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 30. novembril veebikonverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ Konverentsi eesmärk on anda ülevaade Eestis tehtava keskkonnaseire tulemustest mulla, pinna- ja põhjavee ning elurikkuse (sh taimestik, linnustik ja putukad) ja toidu kvaliteedi valdkondades. Konverentsile on oodatud põllumajandustootjad, teadlased, ametkonnad, poliitikakujundajad ja kõik teised huvilised. Konverents on osalejate tasuta. Kindlasti on vajalik eelregistreerimine kuni 23.11 siin: https://forms.gle/S4GJwfsnmL3wWXqQA

Mahestipendium 2021

27.05.2021
Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2021. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- v&ot

Kogumik "Põllumajandus ja keskkond" ootab keskkonnaseire alaseid kaastöid

19.02.2021
Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab sügisel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“, kus tuleb esitlemisele ka eestikeelsete lühiartiklite kogumik "Põllumajandus ja keskkond". Kõigi teadlaste ja keskkonnaseire läbiviijate kaastööd sellesse kogumikku on oodatud. Põllumajandus mõjutab oma tegevusega nii eluta kui elusat loodust ja maastikke. Kutsume kogumikku kirjutama nii keskkonna kui ka erinevate põllumajanduse toetusmeetmete (ÜPT, KSM, Mahe) seiretega tegelevaid inimesi ning teadlasi, kes o