Prindi see leht

Põllumajandus ja keskkond

Kogumik "Põllumajandus ja keskkond 2023"

 

Kogumik ilmub konverentsi „Põllumajandus ja keskkond 2023“ raames, mis toimub 28. novembril 2023.

Kogumik valmis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel. 

Kogumiku täistekst (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisukord

 • Eesti maismaa-ökosüsteemid rohepöörde tõmbetuultes  Raimo Kõlli 
 • Nitraaditundliku ala seire nitraatide sisalduste tulemusi 2016–2023  Ülle Leisk
 • Kümme aastat salapära Eesti veeseire andmetes: kust pärineb saasteaine kloridasoon-desfenüül? – Rene Freiberg, Arvo Tuvikene
 • Põllumajandusmaa koondumine Eestis ning jätkusuutliku maakasutuse tagamise võimalused  Marii Järve, Evelin Jürgenson
 • Põllumuldade ja nende muldade metsaanaloogide võrdlus  Elsa Putku, Priit Penu
 • Külvikorra mitmekesistamine ja maheviljelus soodustavad talituslikku elurikkust põllul  Liina Talgre, Viacheslav Eremeev, Anne Luik
 • Kartuli kasvuala mulla pH muutused mahe- ja tavaviljeluses olenevalt viljelusviisist  Jaan Kuht, Viacheslav Eremeev, Kalle Margus, Anne Luik, Liina Talgre
 • Kartuli kasvuala mulla orgaanilise süsiniku muutused mahe- ja tavaviljeluses olenevalt viljelusviisist - Jaan Kuht, Viacheslav Eremeev, Kalle Margus, Anne Luik, Liina Talgre
 • Erinevate tehnoloogiate mõju luste ja liblikõieliste segu saagile ja toiteväärtusele - Heli Meripõld, Uno Tamm, Silvi Tamm, Sirje Tamm, Taavi Võsa, Priit Pechter
 • Lõhnaküünlad kapsa-tuhktäi biotõrjes  Eha Kruus, Angela Ploomi, Luule Metspalu
 • Mesilaste korjealade soovitusliikide testimine  Katleen Schmeiman, Jaan Liira
 • MaaeluGIS – tööriist põllumehe ja mesiniku ühisteadmuse edendamiseks  Jaan Liira
 • Põllulinnunäitajad haritaval maal sõltuvad kultuurigrupist - Eneli Viik

Kogumik "Põllumajandus ja keskkond 2021"

 

 

 

Kogumik ilmub konverentsi „Põllumajandus ja keskkond 2021“ raames, mis toimub 30. novembril veebikeskkonnas. 

Kogumik ilmub Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede 1 “Teadmussiire ja teavitus“ toetuse raames, toetab euroopa Liit. 

Kogumiku täistekst (pdf)

 

 

 

 

 

 

Sisukord

 • Põllumajandus ja keskkond - Anne Luik, Liina Talgre, Elen Peetsmann, Luule Metspalu

Muld ja selle elustik

 • Mulla mikroobide aktiivsus olenevalt väetamisest ja taimekaitsest tava- ja orgaanilistes viljelussüsteemides - Jaan Kuht, Viacheslav Eremeev, Liina Talgre, Maarika Alaru, Eve Runno-Paurson, Evelin Loit, Anne Luik
 • Muldkatte orgaanilise aine majandamine maheviljeluse tingimustes - Raimo Kõlli, Tõnis Tõnutare
 • Mullaseente käekäik sõltub põllumehe valikutest - Krista Takkis, Aveliina Helm, Inga Hiiesalu, Marianne Kaldra, Elisabeth Prangel, Kersti Riibak, Siim-Kaarel Sepp, Tanel Vahter, Maarja Öpik
 • Mulla mikroobide aktiivsus sõltub taimekasvatusviisist - Liina Talgre, Viacheslav Eremeev, Helena Madsen, Anne Luik

Taimed

 • Kartulisort ‘Teele’ mahe- ja tavaviljeluse süsteemide võrdluskatses aastatel 2018–2020 - Viacheslav Eremeev, Kalle Margus, Jaan Kuht, Liina Talgre, Maarika Alaru, Eve Runno-Paurson, Anne Luik
 • Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum L.) levib endistele põllumaadele - Malle Leht
 • Musta sõstra saagikust mõjutavatest teguritest - Asta-Virve Libek, Ave Kikas
 • Väetamise mõju mahe lutsernikarjamaa saagile ja toiteväärtusele - Heli Meripõld, Uno Tamm, Silvi Tamm, Sirje Tamm, Valli Loide
 • Talirukki sortide sobivus maheviljelusse - Ilme Tupits

Kahjurid, haigused, pestitsiidid

 • Öölased rikkusid porgandisaagi - Luule Metspalu, Angela Ploomi, Katrin Jõgar, Eha Kruus, Reet Karise, Marika Mänd
 • Pestitsiidijääkide liikumine mesindussaaduste vahel - Risto Raimets, Sigmar Naudi, Marika Mänd, Reet Karise
 • Jahukaste esinemine kuuel ristõielisel õlikultuuril mahetingimustes - Eve Runno-Paurson, Peeter Lääniste, Viacheslav Eremeev, Liina Edesi, Astrid Kännaste, Ülo Niinemets, Luule Metspalu
 • Uus kärntõvekindel õunasort ’Virve’ - Toivo Univer

Seire

 • Punase ristiku kasvupinna seosed kimalaste arvukusega Eesti põllumajandusmaastikus - Reet Karise, Katrin Jõgar, Eha Kruus, Eve Veromann, Eneli Viik, Marika Mänd
 • Taimkatte muutused pärast rannaniitude taastamist - Marika Kose, Katrin Heinsoo, Kadri Tali, Karin Kauer
 • Nitraatide ja pestitsiidijääkide seiretulemused pinna- ja põhjavees - Ülle Leisk
 • Põlluväetiste kasutamise muutused taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja selle kajastumine jõgede vees - Tiina Nõges, Sirje Vilbaste, Peeter Nõges
 • Jõgede suurtaimestiku seire - Peeter Pall, Sirje Vilbaste
 • ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlejate maakasutus ja seosed põllumajanduskeskkonnaga - Karli Sepp, Maris Kruuse
 • Maastikuelemendid põllumajandusmaastikus toetavad tootmist - Eve Veromann
 • Mahepõllumajandusmaastiku potentsiaal pakkuda looduse hüvesid – maastikuliste näitajate olulisus ja hetkeseis Eestis - Eve Veromann, Tambet Kikas, Aveliina Helm, Riina Kaasik, Silva Sulg, Madli Linder
 • Seiretulemused erinevate toetustüüpide mõjust põllulindudele ja kimalastele - Eneli Viik