Prindi see leht

Põllumajandus ja keskkond

Kogumik "Põllumajandus ja keskkond"

 

 

 

Kogumik ilmub konverentsi „Põllumajandus ja keskkond 2021“ raames, mis toimub 30. novembril veebikeskkonnas. 

Kogumik ilmub Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede 1 “Teadmussiire ja teavitus“ toetuse raames, toetab euroopa Liit. 

Kogumiku täistekst (pdf)

 

 

 

 

 

 

Sisukord

 • Põllumajandus ja keskkond - Anne Luik, Liina Talgre, Elen Peetsmann, Luule Metspalu

Muld ja selle elustik

 • Mulla mikroobide aktiivsus olenevalt väetamisest ja taimekaitsest tava- ja orgaanilistes viljelussüsteemides - Jaan Kuht, Viacheslav Eremeev, Liina Talgre, Maarika Alaru, Eve Runno-Paurson, Evelin Loit, Anne Luik
 • Muldkatte orgaanilise aine majandamine maheviljeluse tingimustes - Raimo Kõlli, Tõnis Tõnutare
 • Mullaseente käekäik sõltub põllumehe valikutest - Krista Takkis, Aveliina Helm, Inga Hiiesalu, Marianne Kaldra, Elisabeth Prangel, Kersti Riibak, Siim-Kaarel Sepp, Tanel Vahter, Maarja Öpik
 • Mulla mikroobide aktiivsus sõltub taimekasvatusviisist - Liina Talgre, Viacheslav Eremeev, Helena Madsen, Anne Luik

Taimed

 • Kartulisort ‘Teele’ mahe- ja tavaviljeluse süsteemide võrdluskatses aastatel 2018–2020 - Viacheslav Eremeev, Kalle Margus, Jaan Kuht, Liina Talgre, Maarika Alaru, Eve Runno-Paurson, Anne Luik
 • Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum L.) levib endistele põllumaadele - Malle Leht
 • Musta sõstra saagikust mõjutavatest teguritest - Asta-Virve Libek, Ave Kikas
 • Väetamise mõju mahe lutsernikarjamaa saagile ja toiteväärtusele - Heli Meripõld, Uno Tamm, Silvi Tamm, Sirje Tamm, Valli Loide
 • Talirukki sortide sobivus maheviljelusse - Ilme Tupits

Kahjurid, haigused, pestitsiidid

 • Öölased rikkusid porgandisaagi - Luule Metspalu, Angela Ploomi, Katrin Jõgar, Eha Kruus, Reet Karise, Marika Mänd
 • Pestitsiidijääkide liikumine mesindussaaduste vahel - Risto Raimets, Sigmar Naudi, Marika Mänd, Reet Karise
 • Jahukaste esinemine kuuel ristõielisel õlikultuuril mahetingimustes - Eve Runno-Paurson, Peeter Lääniste, Viacheslav Eremeev, Liina Edesi, Astrid Kännaste, Ülo Niinemets, Luule Metspalu
 • Uus kärntõvekindel õunasort ’Virve’ - Toivo Univer

Seire

 • Punase ristiku kasvupinna seosed kimalaste arvukusega Eesti põllumajandusmaastikus - Reet Karise, Katrin Jõgar, Eha Kruus, Eve Veromann, Eneli Viik, Marika Mänd
 • Taimkatte muutused pärast rannaniitude taastamist - Marika Kose, Katrin Heinsoo, Kadri Tali, Karin Kauer
 • Nitraatide ja pestitsiidijääkide seiretulemused pinna- ja põhjavees - Ülle Leisk
 • Põlluväetiste kasutamise muutused taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja selle kajastumine jõgede vees - Tiina Nõges, Sirje Vilbaste, Peeter Nõges
 • Jõgede suurtaimestiku seire - Peeter Pall, Sirje Vilbaste
 • ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlejate maakasutus ja seosed põllumajanduskeskkonnaga - Karli Sepp, Maris Kruuse
 • Maastikuelemendid põllumajandusmaastikus toetavad tootmist - Eve Veromann
 • Mahepõllumajandusmaastiku potentsiaal pakkuda looduse hüvesid – maastikuliste näitajate olulisus ja hetkeseis Eestis - Eve Veromann, Tambet Kikas, Aveliina Helm, Riina Kaasik, Silva Sulg, Madli Linder
 • Seiretulemused erinevate toetustüüpide mõjust põllulindudele ja kimalastele - Eneli Viik