Prindi see leht

Mahepõllumajanduse Koostöökogu

2006. a juulis asutasid kaheksa ma­heorganisatsiooni Mahepõllumajanduse Koostöökogu, mille eesmärk on ühiselt seista mahepõllumajanduse hea käekäigu eest.

Mahepõllumajanduse Koostöökogul on praegu 15 liiget: MTÜ Eesti Biodünaamika Ühing, Eesti Mahepõllumajandu­se Sihtasutus, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa Mahetootja­te Selts, MTÜ Saare Mahe, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõr­gustik, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, MTÜ Virumaa Mahetootjad, TÜ Wiru Vili, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda, MTÜ Liivimaa Lihaveis, MTÜ Maheklaster ja Eesti Lamba- ja kitsekasvatajate Liit. 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu on mahesektori katusorganisatsioon. 

Aastate jooksul on Mahepõllumajanduse Koostöökogu oma liikmete vabatahtliku töö raa­mes tegelenud mahetootjate huvide eest seis­misega maaelu arengukavade (MAK) väljatöötamisel ja mahepõllumajanduse arengukava koostami­sel. 

Koostöökogu on esindatud:

- Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjonis 
- Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PÕKA) juhtkomisjonis 
- ÜPP strateegiakava 2021-2027 ettevalmistavas juhtkomisjonis 
- ÜPP strateegiakava 2021-2027 ettevalmistavates töögruppides
- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus (PMAN) 
- Teadmussiirde komisjonis 
- MES nõuandeteenistuse nõuandev nõukoda

Mahepõllumajanduse Koostöökogu ootab infot mahetootjate probleemide kohta ja ettepanekuid mahepõllumajanduse edendamiseks.

 

Koostöökogu kontakt

e-mail: mahekogu[A]gmail.com

Koostöökoguga saab kontakteeruda ka kõigi selle liikmesorganisatsioonide kaudu.

Koostöökogu kontakt Mahekeskuses
Elen Peetsmann
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
Tel: 5304 4003
e-mail: elen.peetsmann@emu.ee

 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu mahepõllumajanduse juubelikonverentsil 2019. a

Mahepõllumajanduse Koostöökogu mahepõllumajanduse juubelikonverentsil 2019. a