Prindi see leht

Stipendiumi statuut

SA EESTI MAAÜLIKOOLI MAHEKESKUS STIPENDIUMI STATUUT

 

Kinnitatud SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu poolt 24. mail 2017. a.

 

 1. Käesolev statuut sätestab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse stipendiumi (edaspidi stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud alused. Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu.
 2. Stipendium on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd.
 3. Stipendiumikonkursi fond moodustub annetustest, mida kasutatakse Eesti Maaülikooli parimate mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja teaduspublikatsioonide autorite premeerimiseks.
 4. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriastme lõpetanud, kes on stipendiumikonkursile eelneva õppeaasta jooksul kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö ning kuni 35-aastased noorteadlased, kes töötavad või õpivad doktorantuuris Eesti Maaülikoolis ning on stipendiumikonkursile eelneva või käesoleva aasta jooksul avaldanud mahepõllumajanduse teemalisi teaduspublikatsioone. Noorteadlane peab olema esitatava artikli juhtiv esimene autor.
  Eraldi populariseerimise stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on eelmisel ja käesoleval aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.
 5. Eelnevalt sama stipendiumiga premeeritud tööde uuesti esitamine ei ole lubatud.
 6. Stipendiumile kandideerimiseks esitab kandidaat avalduse, motivatsioonikirja ning oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikli(d) või eestikeelse(d) populaarteadusliku(d) artikli(d).
 7. Stipendiumi suurus määratakse igal aastal SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu poolt ning avaldatakse stipendiumikonkursi kuulutuses. Stipendiumikonkursi kuulutus sätestab ka muud täpsemad nõuded ja tingimused stipendiumikonkursi kohta.
 8. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult sihtasutuse veebileheküljel ja teistes infokanalites.
 9. Stipendiumi taotluse esitamise perioodi otsustab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse Nõukogu iga-aastaselt.
 10. Esitatud töid hindab selleks moodustatud spetsialistidest koosnev komisjon ning otsustab spetsialistide hinnangule tuginedes SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus nõukogu lihthäälteenamusega. Sobivate kandidaatide puudumisel on õigus jätta stipendium välja andmata. Otsust stipendiumite maksmise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.
 11. Stipendiaadi nimi avalikustatakse stipendiumi üleandmisel iga-aastasel mahekonverentsil. SA Eesti Maaülikooli Mahekeskusel on õigus kasutada stipendiaatide nimesid oma töös ja teabematerjalides.
 12. Stipendium on personaalne. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.