Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Mahestipendium 2021

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2021. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise l&o...

Kogumik "Põllumajandus ja keskkond" ootab keskkonnaseire alaseid kaastöid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab sügisel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“, kus tuleb esitlemisele ka eestikeelsete lühiartiklite kogumik "Põllumajandus ja keskkond". Kõigi teadlaste ja keskkonnaseire läbiviijate kaastööd sellesse kogumikku on oodatud. Põllumajandus mõjutab oma tegevusega nii eluta kui elusat loodust ja maastikke. Kutsume kogumikku kirjutama nii keskkonna kui ka erinevate põllumajanduse toetusmeetmete (ÜPT, KSM, Mahe) seiretega tegelevaid inimesi ning teadlasi, kes on uurinud põllumajandusliku tegevuse mõjul muutusi nii mullas, vees, elurikkuses kui m...

Mahestipendium 2020

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2020. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks.   Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teem...

Selgusid 2019. aasta mahestipendiumi stipendiaadid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris 26. novembril maaülikoolis toimunud mahepõllumajanduse juubelikonverentsil juba üheteistkümnendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud artiklite autoreid rahalise stipendiumiga.   Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Siim Sepp tööga „Talinisu lipuleht mahe- ja tavasüsteemis ning selle mõju terasaagile ja kvaliteedile“, juhenda Maarika Alaru. Antud töö tõstab esile lipulehe fotosünteesiva pinna suuruse ja kestvuse olulisuse, kui saaki limiteeriva tegurina, sõltudes o...

Mahekeskus tunnustab mahepõllumajanduse eestvedajaid

Tunnustamaks ja ergutamaks mahepõllumajanduse edendajaid erinevates tegevusvaldkondades loodi 2014. a professor Anne Luige eestvedamisel Eesti Maaülikooli Mahekeskuse auhinnafond. Tunnustusi jagatakse igal 5. aastal ehk tänavu, kui tähistame mahepõllumajanduse 30. aastapäeva. Auhinnakandidaate saavad esitada organisatsioonid ja eraisikud (ennast esitada ei saa), esitades tunnustatava kohta digitaalselt allkirjastatud põhjenduse mahus kuni 1A4 hiljemalt 1. novembriks aadressile mahekeskus@emu.ee Auhindade määramiseks moodustatakse SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu poolt kolmeliikmeline komisjon, kes analüüs...

Mahestipendium 2019

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2019. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise l&o...

Teaduselt mahepõllumajandusele 2019

Ilmunud on neljas mahetootjatele ja teistele huvilistele suunatud eelretsenseeritud artiklite kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2019", kus tutvustatakse aastatel 2017-2019 läbi viidud mahepõllumajandusealaste uuringute tulemusi.  Kogumikus on 26 eestikeelset lühiartiklit.  Kogumiku andis välja Eesti Maaülikooli Mahekeskus, toetab Euroopa Liit.

Kutse mahekonverentsile: Vali mahetoit – hea sinule, hea loodusele!

Olete oodatud mahekonverentsile „Vali mahetoit – hea sinule, hea loodusele!“, mis toimub 3. mail Tallinnas, Eesti Toidumess - Sööma! ajal.   Miks eelistada mahetoitu? Välisesineja prof Ewa Rembiałkowska Varssavi Põllumajandusülikoolist räägib mahetoidu kvaliteedist ja mõjust tervisele. Oma kogemusi mahetoidu tootmisel ja turustamisel jagavad tootjad, töötlejad ja turustajad. Konverentsist on oodatud osa võtma tarbijad, tootjad, töötlejad ja turustajad.   Mahekonverents: Vali mahetoit – hea sinule, hea loodusele!   Aeg: 3. mai 2019 kell 12:00–17:30 Koht: Tallinna...

Anne Luik pälvis teaduse elutööpreemia

Sel aastal said 40 000 euro suurused teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest Anne Luik ja Peeter Saari. 50 000 euro suurune teaduspreemia väljapaistva avastuse eest määrati Mart Ustavile. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur ja emeriitprofessor Anne Luik on rahvusvaheliselt väljapaistev teadlane kahjurputukate vallas ning viimastel aastakümnetel mahepõllunduse valdkonnas. "Päris kõhedaks võtab...," oli Anne Luige esimene reaktsioon pärast uudisest kuulmist: "....positiivses mõttes. Suuremad asjad on tehtud, aga ma teen ikka n...

Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele" ootab kaastöid

Tänavu täitub kolmkümmend aastat mahepõllumajanduslikku tegevust Eestis. Meie mahetootmine on jõudsalt edenenud hõivates juba viiendikku põllumajandusmaad. Ent nii saagid kui ka toodete tarbimine pole veel jõudnud oodatud tasemele. Selleks vajame enam teadmisi, kuidas paremini hoida ja parandada nii muldade kui ka põllumajandusloomade viljakust ja tervist, kuidas talitseda umbrohte ja taimekahjustajaid ning toetada tolmeldajaid putukaid ja taimekahjurite looduslikke vaenlasi. Samuti kuidas mahetooteid töödelda ja turustada ning tarbimist edendada. Kolmekümnenda aastapäeva puhuks annab Eesti Maaülikooli Mahekes...

Selgusid 2018. aasta mahestipendiumi stipendiaadid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris 16. oktoobril juba kümnendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud artiklite autoreid rahalise stipendiumiga.   Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Annika Anni tööga „Teadlikkus mahetoidust ja selle tarbimisharjumused Eestis“, juhenda oli Elen Peetsmann. Töös läbiviidud küsitlus 475 inimese seas annab olulist infot tarbija ostukäitumise kohta: kui hästi tuntakse mahetoidu märgiseid, miks ostetakse mahetoitu, milliseid mahetooteid soovitakse osta ja kust. Samas, tehtavat reklaam- ja teavit...

Maaülikooli mahepärastlõuna

Eesti Maaülikool kutsub neljapäeval, 13. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale. Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks. Tasuta saab kaasa noppida ka maheaia õunu – moosiks, mahlaks või lihtsalt söömiseks! Ringkäiku viivad läbi emeriitprofessor Anne Luik ja dotsent Liina Talgre.   Tõnissoni maja asub Viljandi ringil Eerikal kohe pärast linnapiiri paremat kätt pargis. Kohale saab liinibussiga nr 7, peatus Eerika. Asukohakaart: http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/ &...

Visioonikonverents MAHE SETOMAA

18. juunil toimub Värska Kultuurikeskuses visioonikonverents MAHE SETOMAA Osalejatel palume registreerida siin: https://goo.gl/forms/fe33GUCxEL5k2ePj2

Mahestipendium 2018

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2018. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 300 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõpu...

Konverents "Innovaatiline haridus jätkusuutlikuks toidutootmiseks"

Olete oodatud konverentsile "Innovaatiline haridus jätkusuutlikuks toidutootmiseks", mis toimub 12. juunil Eesti Maaülikooli Mahekeskuses.  Innovaatiline haridus jätkusuutlikuks toidutootmiseks Toimumise aeg: 12.06.2018 kell 11.00–16.00 Koht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Tartu (Eerika tee 2, Õssu küla, Ülenurme vald) Programm: 11.00 Registreerimine, mahetoodete degustatsioon Ettekanded: Kestlik põllumajandus? – Anne Luik Miks mahetoit ja kust seda saada? – Elen Peetsmann Susplus projekti tutvustus ja kokkuvõte Eesti üliõpilaste teadmistest ja ootustest haridusele jätkusuutliku toidutootmise ...

Mahekonverents: Tegija kogemus – kuidas olla edukas maheturul

Olete oodatud mahekonverentsile „Tegija kogemus – kuidas olla edukas maheturul“, mis toimub 4. mail Tallinnas, Eesti Toidumess - Sööma! ajal. Oma kogemusi mahetoidu müümisel ja kasutamisel jagavad tootjad, töötlejad, toitlustajad ja turustajad. Väliseesineja Helga Willer Šveitsi mahepõllumajanduse uurimisinstituudist FiBL annab ülevaate mahepõllumajanduse ja maheturu olukorrast Euroopas. Konverentsist on oodatud osa võtma tootjad, töötlejad ja turustajad jt huvilised. Konverentsil osalemine on tasuta. Osalemiseks on kindlasti vajalik registreerimine hiljemalt 23. aprilliks siin:https://goo...

Selgusid 2017. aasta mahestipendiumi stipendiaadid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris 28. novembril juba üheksandat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud artiklite autoreid rahalise stipendiumiga.     Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Kaarel Pent tööga „Väetise Must Pärl mõju tatra saagikusele ja kvaliteedile“, juhendajad olid Enn Lauringson ja Merili Toom. Põldkatse näitas, et väetise normid alates 60 kg/ha suurendasid usutavalt nii maapealset kui ka juurte biomassi kuid terasaagile väetamine usutavat mõju ei avaldanud. Potikatsest selgus, et maapea...

Konverents "Mahepõllumajandus ja keskkond"

Eesti Maaülikool korraldab 28. novembril Tartus konverentsi teemal „Mahepõllumajandus ja keskkond“. Konverentsi eesmärgiks on tutvustada erinevaid praktilisi võimalusi, kuidas mahepõllumajandus saab kaasa aidata keskkonnahoiule. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist FiBL, kes tutvustab  võrdlevaid uurimusi mahepõllumajanduse keskkonnamõjudest ning annab ka soovitusi, mida iga tootja peaks silmas pidama. Konverentsile on oodatud mahetootjad, -töötlejad, turustajad, tarbijad jt huvilised. Aeg: 28. november 2017, kell 10.30-17.15 Koht: Eesti Maaülikooli peahoone, Kr...

Maaülikooli mahepärastlõuna

Eesti Maaülikool kutsub esmaspäeval, 11. septembril algusega kell 13:45 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale. Räägime toidust, keskkonnast ja mahepõllumajandusest. Tutvustame ka Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks. Programm: 13.45   Kohvipaus ja registreerimine 14.00   Miks räägime tervislikust toitumisest ja mahepõllumajandusest? - Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskus 14.45   Miks ja kuidas hoiab mahetootmine keskkonda? – Anne Luik, EMÜ Mahekeskus 15.30   Häid näiteid koolide j...

Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2017"

Tänavu ilmub taas kogumik „Teaduselt mahepõllumajandusele“, kuhu palume Teil anda oma panus! Artiklid on oodatud kõikidelt mahepõllumajanduse alaste uuringutega tegelevatelt teadlastelt, uurimisgruppidelt ja tudengitelt. Eelmine kogumik ilmus 2014. aastal​ ja nüüdseks on käimas palju erinevaid uuringuid, mille tulemusi saab tutvustada. Kogumik on mõeldud eelkõige mahetootjatele. Palume esitada oma kirjatükk võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt. Eriti tähtis on järeldustes selgelt esile tuua kõige olulisem, mis tootjale tähtis võiks olla. Maksimaalne artikli pikkus on 4 lk ...

Mahestipendiumi konkurss 2017

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2017. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 300 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise l&o...

Maaülikooli mahenädal on äärmiselt populaarne

24.-28. märtsini toimub Eesti Maaülikoolis mahenädal, mille raames pakutakse maaülikooli peamaja kohvikus mahetoitu. Mahenädal toimub Keskkonnainvesteeringute Keskuse energia- ja ressursisäästu konkursi Negavatt raames.

„Iga päev on kohviku menüüs mahetoorainest valmistatud supp, praad ja magustoit,“ selgitas Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann, kes lisas, et samuti on kohvikust võimalik osta mahetoorpiima, maheleiba, mahetaimeteed ja -kohvi. Mahenädal on osutunud üle ootuste edukaks, huvi on olnud väga suur ja mahetoit saab menüüst väga kiiresti otsa. „Mahenädalat vedav meeskond soovib selle teemaga ka pärast proovinädalat jätkata ning oma tegevust laiendada – nimelt on plaanis hakata mahetoitu pakkuma kõigis maaülikooli kohvikutes.“ Mahenädalaga on rahul ka kohviku juhataja Lea Põder, kelle sõnul on külastajate huvi mahetoidu vastu olnud suur ning valmistatud mahetoit on kõik ka ära müüdud. 

Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma sõnas, et mahetoidunädala populaarsus tudengite seas on suurepäraseks üllatuseks ning projekti meeskond ja peamaja kohviku kokad on teinud väga head tööd. „Mahetoit on nii populaarne, et kokad on pidanud päev-päevalt valmistatava toidu portsjonite arvu suurendama.“ Jaakma kinnitusel on mahenädal meelitanud kohvikusse ka need, kes lihavaba toitu eelistavad, ning tunnistas, et pakutud taimeroad on väga maitsvad. „Kindlasti aitab mahetoidunädal väärtustada kohalikku toorainet ja on heaks märgiks toidu tootjatele,“ lisas ta.