Prindi see leht

Mullaviljakuse koolitus 26.-27.02.2015

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldas 26.02 Tallinnas ja 27.02 Tartus koolitused teemal

„Mullaviljakuse parandamine ja vahekultuurid külvikorras“.

Koolituse eesmärgiks oli nõustajate ja mahetootjate teadlikkuse tõstmine mullaviljakuse suurendamise võimalustest, vahekultuuride tähtsusest külvikorras ning ühtlasi anda koolitusel mitteosalenud tootjatele võimalus saada nõustajatelt kaasaegseid soovitusi mullaviljakuse säilitamise ja suurendamise kohta.

Sihtgrupiks olid mahetaimekasvatusega tegelevad tootjad ja mahepõllumajanduse valdkonna nõustajad.

Lektoriks oli mahetootja ja keskkonnateadlane PhD Tuomas Mattila, kes töötab Soome Keskkonnainstituut SYKE ja Priit Penu Põllumajandusuuringute Keskusest.

Koolituse teemad ja ettekanded:

Koolitus läks arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena.
Koolituse tellija: Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.