Prindi see leht

SAFE-ORGfood

Rahvusvaheline mahetoidu ohutuse alane kvaliteetharidus

Transnational Quality Education for Organic Food Safety 

 

Toiduohutus on toiduahelas endiselt kriitiline küsimus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta nõutakse, et kõik toidukäitlejad rakendaksid Codex Alimentarius' e komisjoni väljatöötatud HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide) põhimõtetel põhinevat süsteemi.

Mahetoidu sektor kasvab Euroopa Liidus jõudsalt. Mahetoitu töötlevate ettevõtete arv kasvab ja koos sellega ka ettevõtjate huvi toiduohutuse tagamiseks. Nad vajavad põhjalikke teadmisi õiguslike nõuete kohta, mis ei ole seotud mitte ainult mahetoidu tootmisega, vaid ka nõuetega toiduohutuse kontekstis kogu tarneahela ulatuses: tootmine, töötlemine ja turustamine.

Üks probleeme, millega seisavad silmitsi ülikooli õppejõud, on see, et praegused õppeprogrammid ja -materjalid (väljaanded, käsiraamatud, juhendid) on enamasti suunatud tavatoidu tootmisele ning ei võta arvesse mahetootmise eritingimusi. Mahepõllumajandusliku toiduohutuse õpetamiseks kättesaadavate haridusressursside arv ja ulatus Euroopas on äärmiselt piiratud. 

SAFE-ORGfood projekt toetab viie Euroopa ülikooli vahelist koostööd, et arendada, rakendada ja laialdaselt levitada innovatiivseid, terviklikke õppematerjale toiduohutuse kohta mahepõllumajanduslikus tootmises, mille tulemusena paraneb ülikooliõpetuse kvaliteet ja tõhusus.

 

Projekti kestus: 01.12.2020-30.11.2022

Rahastamine: Erasmus+

Projekti partnerid

  • Tuscia Ülikool (Itaalia)
  • Zagrebi Ülikool (Horvaatia)
  • Münsteri rakendusteaduste ülikool (Saksamaa)
  • Eesti Maaülikool
  • Varssavi Põllumajandusülikool (Poola)

Koordinaator: Prof. Joanna Trafiałek, Varssavi Põllumajandusülikool (WULS)

Eesti koordinaator: Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskus

Põhitäitjad: toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli professor Mati Roasto, lektor Katrin Laikoja ja emeriitprofessor Anne Luik mahekeskusest.

Projekti koduleht: http://safe-orgfood.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/SAFEORGfood/

Projekti raames valmivad:

  1. Maheettevõtete toiduohutuse teadlikkuse analüüs;
  2. Käsiraamat – toiduohutuse teooria mahetoidu töötlemisel;
  3. Praktilised juhendmaterjalid toiduohutuse valdkonnas;
  4. E-õppe materjalid mahetoidu toiduohutuse valdkonnas magistri- ja kraadiõppuritele; 
  5. Veebiloeng (video) toiduohutuse süsteemist mahetootmises. 

Lisainfo:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee