Prindi see leht

ALL-Organic

Agroökoloogiliste printsiipide kasutamine lihtsate ja vastupidavate maheviljelussüsteemide edendamiseks

Agroecology Living Labs to promote robust and resilient Organic production systems (akronüüm ALL-Organic) 

 

Projekti kestus: 15.11.2021 – 31.12.2024

Rahastamine: ERA-Net CORE Organic Cofund, Maaeluministeerium

Koordinaator: Mr Stefano Canali, Põllumajandus- ja keskkonnauuringute keskus, CREA-AA, Itaalia

Projekti partnerid

  • Põllumajandus- ja keskkonnauuringute keskus (CREA-AA), Itaalia
  • Pulawi mullateaduse-ja taimekasvatuse instituut, Poola
  • Asociația Română pentru Agricultură Durabilă (ARAD), Rumeenia
  • Eesti Maaülikool
  • École Nationale Supérieure Agronomique (ENSA), Alžeeria
  • Alžeeria riiklik agronoomiliste uuringute instituut (INRAA)
  • Itaalia mahe- ja biodünaamilise põllumajanduse uuringute sihtasutus (FIRAB)

Eesti Maaülikooli poolne projektijuht: Liina Talgre, Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool: e-mail: liina.talgre@emu.ee

Põhitäitjad: Emeriitprofessor Anne Luik, mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann, mullateaduse õppetooli teadur Karin Kauer, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli peaspetsialist Viacheslav Eremeev. Projekti on kaasatud kraadiõppurid.

Projekti põhieesmärk on edendada ja toetada mitmekesiste mahetoidusüsteemide väljatöötamist, hõlmates põllult taldrikule süsteemi kõiki lülisid. Projekti jooksul peaksid kujunema kohalikud agroökoloogia elavad laborid (ALL)  ning nende baasil riikidevaheline ALL võrgustik. Võrgustikku kuuluvad teadlased, nii mahe- kui tavatootjad, aga ka  põllumajandussaaduste töötlejad, nõustajad, tarbijad ja poliitikakujundajad. Elavate laborite väljaarendamiseks vajalik teave saadakse huvigruppides läbiviidavate küsitluste ja põldkatsete käigus.

Eesti ALL põhineb Eesti Maaülikoolis läbiviidaval pikaajalisel külvikorra katsel, kus uuritakse eri süsteemides külvikorra mitmekesistamise mõju talviste vahekultuuridega nii erinevatele mullaomadustele sh süsiniku sidumisele, elurikkusele kui kultuuride saagikusele ning saagi kvaliteedile. Tootjatega arutletakse nii konkreetsete katsete tulemuste kui muude tootmise mitmekesistamise võimaluste üle, püüdes samal ajal erinevaid kohalikesse tingimustesse sobivaid võtteid praktikasse juurutada. Erinevate tarbijagruppidega analüüsitakse nii mahetoidu tervist toetavat toimet kui tootmise mõju keskkonnale. Koos püütakse leida lahendusi mahetoidu turu arendamiseks.

Eesti ALL põhieesmärgiks on külvikordade mitmekesistamine erinevate kohalike haljasväetiste, segukülvide, vahekultuuride jms, mis tagaksid tootjale mullaviljakuse sõltumatuse välisest sisendist, samas aga annaksid piisava toorme maheturu laienemiseks eelkõige lasteasutuste tarvis.

Lisainfo projekti tegevuste kohta: https://projects.au.dk/coreorganiccofund/2021-call-projects/all-organic