Prindi see leht

Mahepõllumajanduse Koostöökogu

2006. aasta juulis asutasid maheorganisatsioonid Mahepõllumajanduse Koostöökogu, mille eesmärk on ühiselt seista mahepõllumajanduse hea käekäigu eest ja esindada mahesektori huve.


Mahepõllumajanduse Koostöökogu on koostöövõrgustik, mis koondab kõiki Eestis mahepõllumajanduse valdkonnas aktiivselt tegutsevaid organisatsioone, sh mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja tulundusühistuid.
Mahepõllumajanduse Koostöökogu korraldab regulaarselt kokkusaamisi, kus arutatakse üleskerkinud probleeme ja kavandatakse ühiseid seisukohti ja tegevust. Aktuaalsetel teemadel toimub infovahetus pidevalt. Koostöökogu seisukohad kujundatakse konsensuse põhimõttel.


Asutajaliikmed on MTÜ Eesti Biodünaamika Ühing, TÜ Eesti Maheliha (praegu nimega TÜ Eesti Mahe), Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa Mahetootjate Selts, MTÜ Saare Mahe ja MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. 2007. aastal lisandus koostöökogusse vastasutatud organisatsioon MTÜ Pärnu Mahe. 2009. aastal lisandusid SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus ja TÜ Lõuna-Eesti toiduvõrgustik. 2011. aastal lisandus koostöökogu koosseisu MTÜ Virumaa Mahetootjad.


Koostöökogu eesistumine toimub aastase tähtajaga, 2011. aastal on Koostöökogu eesistuja MTÜ Saare Mahe. Varasemad eesistujad on olnud Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, EMÜ Mahekeskus ja TÜ Eesti Mahe.


Koostöökogu on esindatud Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus (PMAN), Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirekomisjonis ja Nõuandeteenistuse Nõukojas.
Mahepõllumajanduse Koostöökogu ootab infot mahetootjate ja -töötlejate probleemide kohta ning ettepanekuid mahepõllumajanduse edendamiseks.

                                     Mahepõllumajanduse Koostöökogu Saaremaal 2011. aastal.

Koostöökogu kontakt Mahekeskuses
Elen Peetsmann
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
Tel: 5304 4003
e-mail: elen.peetsmann@emu.ee

Koostöökoguga saab kontakteeruda ka kõigi selle liikmesorganisatsioonide kaudu.

Oodatud on ka uued liikmed olemasolevatesse koostöökogus osalevatesse organisatsioonidesse, samuti uued organisatsioonid piirkondades, kus mahetootjad veel ühinenud ei ole.