Prindi see leht

Kaitstud väitekirjad

Siia lehele on koondatud Eesti Maaülikoolis (ja endises Eesti Põllumajandusülikoolis) kaitstud mahepõllumajandusteemalised lõputööd. Antud nimekiri täieneb jooksvalt.
Töödega saab tutvuda instituutide raamatukogudes. Huvi korral võib kirjutada ka: elen.peetsmann@emu.ee
 
Kaitstud BAKALAUREUSE- ja MAGISTRITÖÖDE lühikokkuvõtted alates 2012. aastast digitaalarhiivis EMÜ DSpace.
 

2023

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

 

2022

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

 

2021

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

 

2020

Bakalaureus 3+2

 

Magister 3+2

 

2019

Bakalaureus 3+2

 

Magister 3+2

 

2018

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

2017

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

2016

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

2015

Bakalaureus 3+2

 • Demenok, Jüri; Kartuli saagikuse ja kasvatamise tasuvus sõltuvalt viljelusviisist; juhendaja doktorant Berit Tein, (PKI)
 • Fuchs, Nele; Mükotoksiin patuliini esinemine õuntes ja õunatoodetes ning seda mõjutavad tegurid; juhendaja Ulvi Moor, (PKI)
 • Horma, Toomas; Oder ristiku allakülviga mahe- ja tavaviljeluses; juhendaja teadur Maarika Alaru, (PKI)
 • Kade, Allar; Talinisu saagikus ja kvaliteet mahe- ja tavaviljeluses; juhendaja teadur Maarika Alaru (PKI)
 • Kahu, Greete; Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussikooslusele; juhendaja dotsent Endla Reintam, (PKI)
 • Marran, Kertti; Mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku mõju teravilja tootmise tasuvusele ettevõtte OÜ Traumbild näitel, juhendaja lektor Katri Kall, (MSI)
 • Mehine, Maris; Mahetoidu juurutamine Tartu lasteaedades - probleemid ja võimalused; juhendaja lektor Tiiu Ohvril, (MSI)
 • Otisalu, Jane; Mahepõllumajanduslike toetuste taotlemist piiravad tegurid Eesti taimekasvatus- ja aiandusettevõtete näitel; juhendaja lektor Liis Oper, (MSI)
 • Pajula, Maaria; Kartulimugulate kvaliteet sõltuvalt viljelusviisist; juhendaja doktorant Berit Tein (PKI)
 • Praks, Johanna Mariett; Nisu varuvalkude ekspressiooni sõltumine lämmastikust; juhendaja vanemteadur Evelin Loit, (PKI)
 • Roositalu, Ranet; Viljelusviiside mõju herne saagikusele; juhendaja teadur Maarika Alaru, (PKI)
 • Tamm, Teele; Tootekompleksi analüüs Taarapõllu talu näitel; juhendaja lektor Tiiu Ohvri, (MSI)
 • Tull, Taavi; Põhivara investeerimisprojekti finantsanalüüs Eesti mahemesinduse näitel; juhendaja lektor Helis Luik, (MSI)

Magister 3+2

 • Andre, Mari-Liis; Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele; juhendaja lea Lea Sudakova, (PKI)
 • Kuusemaa, Kaupo; Viljelusviisi mõju herne saagi kvaliteedile ja kasvatamise tasuvusele; juhendaja doktorant Berit Tein, (PKI)
 • Mets, Martin; Talinisu saak ja kvaliteet sõltuvalt viljelusviisist; juhendaja teadur Maarika Alaru, (PKI)
 • Zereen, Karin; Multielement- ja isotoopanalüüs mahetoodangu autentsuse määramisel tomati (Solanum lycopersicum L.) näitel; juhendaja Prof Anne Luik, (PKI)
 • Tuvike, Annemai; Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 2014. aastal; juhendaja MSc Elen Peetsmann, (PKI)
 • Pulk, Maarja; Biostimulantide mõju sibula saagikusele ja saagi kvaliteedile; juhendaja lektor Priit Põldma, (PKI)

2014

Bakalaureus 3+2

 • Eeriksoo, Maario; Viljelusviisi mõju kultuuride umbrohtumisele; juhendajad PhD Liina Talgre, PhD dotsent Endla Reintam, (PKI)
 • Taal, Kalle; Mulla füüsikaliste omaduste muutused sõltuvalt järelkultuuride ning sõnniku kasutamisest maheviljeluslikus külvikorras;  juhendajad PhD dots. Endla Reintam ja doktorant Diego Sanchez de Cima (PKI)
 • Pihlak, Olga; Viinapuude (Vitis) kasvatusvõtete mõju viinamarjade küpsusparameetritele; juhendaja Prof Kadri Karp, (PKI)

Magister 3+2

 • Hrenova, Kätlin; Leegitamise mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) saagile; juhendaja Prof Kadri Karp, (PKI)
 • Kade, Siiri; Mineraal- ja orgaaniliste väetiste mõju mulla toitainete sisaldusele mahe- ja tavaviljeluslikus külvikorras; juhendaja PhD dots. Endla Reintam (PKI)
 • Mardi, Triin; Orgaaniliste väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) viljade kvaliteedile ammendatud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes; juhendaja Ph.D. Marge Starast, (PKI)
 • Palmeos, Helena; Viljelussüsteemide mõju umbrohtumisele külvikorras, juhendaja PhD Liina Talgre, (PKI)
 • Sulp, Kati; Muutused vihmaussikoosluses sõltuvalt väetamisest maheviljeluslikus külvikorras; juhendaja PhD dots. Endla Reintam, (PKI)
 • Põldmaa, Alo; Viljelusviisi mõju kartuli saagile ja kvaliteedile ning kasvatamise tasuvusele; juhendajad doktorant Berit Tein ja PhD Vyacheslav Eremeev, (PKI)

2013

Bakalaureus 3+2

Holts, Epp; Mahe ja tavatootmise mõju kartuli saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Jegi, Ann; Biopestitsiidide mõju tolmeldajate käitumisele ja füsioloogiale; juhendaja Reet Karise ja prof Marika Mänd; (PKI)
Kaas, Merlin; Mahetööstusliku küüslaugu kasvatamise majanduslikkus Hauka Farm OÜ näitel; juhendaja Enn Plaan; (MSI)
Kukk, Martin; Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides; juhendaja Eve Runno-Paurson, PhD ja Maarja Öpik, PhD; (PKI)
Kuusemaa, Kaupo; Tava- ja maheviljeluse mõju herne saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Kiider, Mare; Mahe- ja tavatootmise mõju kartuli saagile ja kvaliteedile; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Käär, Anu; Tomati seenhaiguste tõrje katmikalal mahe-ja integreeritud viljeluses; juhendajad Priit Põldma, MSc ja doktorant Sirli Pehme; (PKI)
Mõttus, Max; Kaera ja odra maheviljeluse tasuvus OÜ Lõunapiim näitel aastatel 2010-2012 ning võimalikud muutused üleminekul tavaviljelusele; juhendaja lektor Arvo Makke; (PKI)
Rebane, Gristin; Tarbijate ostukäitumine mahetoodete ostmisel; juhendaja Kaire Uiboleht, MSc; (MS)
• Sarapuu, Kerttu; Mahetoidu töötlemise olukord ja arenguvõimalused Eestis; juhendaja doktorant Sirli Pehme; (PKI)
Talu, Maiu; Humiinainete mõju köögiviljade kasvule ja arengule; juhendaja Priit Põldma, MSc; (PKI)
Tarkus, Janno; Mahe- ja tavaviljeluse mõju odra saagile ning selle majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)

Magister 3+2

Annamaa, Merit; Kännasmustikate (Vaccinium corymbosum) kasv sõltuvalt genotüübist maheviljeluse tingimustes; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
George, Kertu; Tarbijakäitumise kujunemise iseärasused väärtushoiakutega seotud toodete puhul mahetoodete näitel; juhendajad Tiiu Ohvril, MSc ja Ants-Hannes Viira, MA; (MS)
Hannus, Merje; Mahepõllumajandusse lubatud väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sordi `Northblue`taimede produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
Lond, Aiki; Mahedalt peetavate uttede söötmise mõju nende toitumusele ja jõudlusele uttede sigimisperioodi erinevatel etappidel; juhendaja dotsent Peep Piirsalu; (VLI)
Pikkmets, Mirjam; Mahetoorpiima kvaliteedi uurimine ahelas veiselaut, transport, toorpiimaautomaat; juhendaja Vilma Tatar; (VLI)
 

2012

Bakalaureus 3+2

Hansen, Merli; Kartulisortide lehemädanikukindlus ja mõju saagikusele; juhendaja Eve Runno-Paurson PhD; (PKI)
Jaanus, Mait; Mahe- ja tavatootmise mõju odra saagile ning selle agromajanduslik analüüs; juhendaja teadur Indrek Keres; (PKI)
Kuul, Marika; Mahetoetuste mõju põllumajanduslikule maakasutusele Eestis aastatel 2004-2011; juhendaja Liis Oper, MA; (MS)
Sihver, Anne; Maheseakasvatuse arenguperspektiivid Eestis; juhendaja Ülle Roosmaa, MSc; (MS)

Magister 3+2

Derunov, Taissia; Musta sõstra (Ribes nigrum L.) sortide saagi kvaliteet tava ja maheviljeluses; juhendajad vanemteadur Asta-Virve Libek ja teadur Kersti Kahu; (PKI)
Kask, Kaia; Mahedalt kasvatatud kännasmustika (Vaccinium corymbosum L.) viljade kvaliteet sõltuvalt sordist; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
Koort, Angela; Maheväetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
Land, Kadri; Mullaparandusaine Humistar mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagi kvaliteedile maheviljeluses; juhendaja prof Kadri Karp; (PKI)
Okas, Martin; Mahe- ja tavatootmise mõju kartuli saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Schmidt Helen; Orgaaniliste multšide mõju mulla omadustele ning aed-puispetuunia Calibrachoa × hybrida kasvule ja arengule; juhendaja dotsent Sirje Vabrit; (PKI)

2011

Bakalaureus 3+2
Hainsalu, Thomas; Väetamise mõju porgandi saagile ja kvaliteedile maheviljeluse tingimustes; juhendaja Priit Põldma, MSc; (PKI)
Pindis, Taivi; Mahetoodete turustamine Eestis; juhendaja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Virnhoff, Kajari; Mõne taimeekstrakti mõju süsi-ketasjooksikule (Platynus Assimilis); juhendajad Angela Ploomi, PhD ja Irja Kivimägi, MSc; (PKI)
Vodi, Eva; Loodusturismi võimalused Võrumaa mahetalus; juhendajad Anne Luik, PhD ja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Zereen, Karin; Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs; juhendaja Darja Matt, MSc; (PKI)
Magister 3+2
Jürma, Helen; Mahetoidu nõudlus ja pakkumine Tartu linnas; juhendajad Eve Veromann, PhD ja Sirli Pehme, MSc; (PKI)
Lehiste, Heler; Tava- ja mahepiima koostis ja tehnoloogilised omadused; juhendaja Ivi Jõudu, PhD; (VET)
Nurk, Kadri; Mahetootmisest loobumise põhjused ja nende analüüs aastatel 2009-2010; juhendajad Eve Veromann, PhD ja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Praks, Karin; Meemesilaste (Apis mellifera L.) kasutamine hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.); juhendajad Marika Mänd, PhD ja Riin Muljar, MSc; (PKI)
Tani, Margo; Mahepiimalehmade jõudlusnäitajate analüüs aastatel 2008-2010; juhendaja dotsent Ragnar Leming; (VET)
Tenn, Marili; Seltsilistaimede mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassica) ja tema parasitoidide arvukusele ja liigilisele koosseisule valgel peakapsal (Brassica oleracea var. Capitata); juhendajad Eve Veromann, PhD ja Riina Kaasik, MSc; (PKI)
Teadusmagister
Kuchta, Merilin; Tootjapoolse kommunikatsiooni analüüs Eesti mahetoodete turul; juhendaja Ülle Roosmaa; (MSI)
  

2010

Bakalaureus 3+2
Hiiesalu, Angela; Kultuurmustikate maheviljelemine; juhendaja Marge Starast, PhD; (PKI)
Land, Kadri; Aedmaasika ja must sõstra kasvatustehnoloogiad maheviljeluses; juhendaja Kadri Karp, PhD; (PKI)
Logina, Signe; Mahetoodangu kasutusvõimalused Setomaa turismi- ja toitlustusettevõtetes; juhendaja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Lõhmus, Kristiina; Tarbijate suhtumine mahedalt toodetud toiduainete tarbimisse Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilaste näitel; juhendaja Kaire Uiboleht; (MS)
Raaliste, Merle; Termilise umbrohutõrje võimalused maheköögiviljakasvatuses; juhendaja lektor Priit Põldma; (PKI)
Magister 3+2
Luik, Kaili; Traditsioonilisest ja mahetootmisest pärineva veiseliha kvaliteedi erinevused; juhendajad dotsent Lembit Lepasalu; dotsent Priit Elias; lektor Kristiina Veri; (VET)
Luts, Anneli; Eesti mahetalunike taimekasvatuse ja-loomakasvatuse nõuete rikkumise analüüs; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD; (PKI)
Tubli, Tiina; Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoitlustamiseks; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD; (PKI)
Veidenberg, Viljar; Tava- ja mahepiima võrdlus juustutootmise seisukohalt; juhendajad dotsent Ivi Jõudu ja lektor Indrek Tamm; (PKI)
Vesi, Annika; Mahe-ja tavatootjate hinnang põllumajandustootjate keskkonnakavale; juhendaja Kalev Sepp, PhD; (PKI)
 

2009

Bakalaureus 3+2
Kihu, Eda; Mahetoidu kastimüügi olukord ja võimalused Eestis; juhendajad Anne Luik, PhD ja Sirli Pehme, MSc; (PKI)
Kurvits, Ketlin; Mahepiima tootmisega tegeleva väiketalu jätkusuutlikkuse probleemid Lüüsa talu näitel; juhendaja Tiiu Ohvril; (MS)
Luhtaru, Reelika; Taimekaitsevahendite majanduslik efektiivsus tava- ja mahetaimekasvatuses; juhendaja Ülle Lauk; (PKI)
Maser, Kristiina; Ploomipuude kasvatus maheviljeluses; juhendaja teadur Kersti Kahu; (PKI)
Sommer, Sille; Eesti ökopoodide hetkeolukord ja tulevikuvõimalused; juhendaja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Magister 3+2
Valdmann, Kristiina;  Mahe- ja tavatootmise mõju kartulisaagile ja kvaliteedile; juhendaja  Viacheslav Eremeev, PhD; (PKI)
Ojaperv, Janeli; Mahejäätise väljatöötamine; juhendajad Väino Poikalainen, PhD ja Hannes Mootse, MSc; (VET)
Parker, Kati; Mahepõllumajanduse ja mahetoidu teema Eesti üldhariduskoolides; juhendajad Anne Luik, PhD ja Sirli Pehme, MSc; (PKI)
Pärtli, Piret; Astelpaju mahejäätise mikrobioloogia; (VET)
 

2008

Bakalaureus 3+2
Aher, Elviira; Talutoodete turustamise alternatiivsed võimalused Eestis (mahetoodete näitel); juhendaja Tiiu Ohvril; (MS)
Magister 3+2
Kaal, Reeda; Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse seire erineva tootmisviisiga taludes; juhendaja prof. Marika Mänd; (PKI)
Peetsmann, Elen; Mahepõllumajanduslik turustamine Eestis; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Pehme, Sirli; Eesti tarbija teadlikkus ja suhtumine mahetoitu; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Skvortsova, Zarina; Piimarasva rasvhappeline koostis Eesti tava- ja mahefarmides; (VET)

2007
Bakalaureus 3+2
Loiku, Helis; Tava –ja mahetoidu võrdlus; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)

2006
Bakalaureus 3+2
Pehme, Sirli; Seemne ja taimse paljundusmaterjali kasutamine Eesti mahepõllumajanduses; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Võsaste, Marit; Aedviljades sisalduvad pestitsiidijäägid ja nende mõju inimese tervisele; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Magister
Deprez, Laurent; Development of organic farming in Estonia; juhendaja Anne Luik, biol. kand. ja Anne E. Dejonghe, PhD. Kaitstud Prantusmaal.
 
2005
Bakalaureus
Kukk, Argo; Talirüpsi entomofauna maheviljeluse tingimustes ning majanduslik efektiivsus; juhendaja prof. Anne Luik; (PKI)
Kurg, Anu; Mahepõllumajanduse arenguprobleemid Eestis; juhedaja prof. Anne Luik; (PKI)
Kärblane, Ester; Mahepõllumajanduse arenguperspektiivid Eestis; juhendaja lektor K. Lahesoo; (MS)
Reimann, Kadri; Luha talu maheteravilja tootmisele ülemineku analüüs; juhendaja lektor K. Lahesoo; (MS)

2003
Magister
Veromann, Eve; Talirapsi kahjurid ja nende parasitoidid maheviljeluse tingimustes; juhendajad Anne Luik, biol. kand. ja Luule Metspalu, biol. kand. (PKI)

2002
Bakalaureus
Kala, Kaidi; Mahepõllumajanduse olukord Põlva- ja Võrumaal; juhendaja prof. Anne Luik; (PKI)
Magister
Kivitar, Leo; Policy interventions to increase Estonian farmers motivation to convert to organic farming practices; juhendajad Anne Luik, biol. kand. ja Geir Lieblein, PhD. Kaitstud juunis, Norras
Paimetova, Valentina; Kimalased ja nende toidutaimed ökoloogilise ja konventsionaalse maaviljelusega taludes; juhendaja Marika Mänd, PhD. (PKI)
Vares, Anne; Jooksiklaste esinemine köögiviljade ökoviljeluses; juhendaja Anne Luik, biol. kand. (PKI)

2000
Bakalaureus
Mihhejev, Konstantin; Mahepiima tootmine; juhendaja dr. A. Olkonen; (VET)

1999
Bakalaureus
Kivitar, Leo; Mahepõllumajanduse arendamine Eestis; juhendajad prof. Jaan Leetsar ja Merit Mikk; (MS)
Möller, Margo; Maheviljeluse arengustrateegia Põlva maakonnas; juhendaja Dots. Kai Simo; (MS)
Saaviste, Anne; Röövtoiduliste putukate esinemisest köögiviljade ökoviljeluses; juhendaja prof. Anne Luik; (PKI)

 

PKI – Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
VET – Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
MS – Majandus- ja sotsiaalinstituut