Prindi see leht

kasulikke linke

Maheklubi
orgprints

ÜLDINFO

Värske info Eesti mahetootjatele, -töötlejatele ja tarbijatele: http://www.maheklubi.ee/
Maaeluministeerium, mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/mahepollumajandus 

 

EESTI TEADUSASUTUSED

Eesti Maaülikool: http://www.emu.ee/
Eesti Taimekasvatuse Instituut: http://www.etki.ee/​ 
Põllumajandusuuringute Keskus: http://pmk.agri.ee/

 

TEADUSASUTUSED MAAILMAS

Mahepõllumajanduse uurimisinstituut Šveitsis: http://www.fibl.org/en/homepage.html

Mahepõllumajanduse instituut Tšehhis: http://www.bioinstitut.cz/english/index.html

Ühendkuningriigi mahepõllumajandusorganisatsioon: http://www.soilassociation.org/

Mahepõllumajanduse uuringute keskus Hollandis: http://www.louisbolk.org/

Rahvusvaheline mahetoidu uuringute keskus (ICROFS): http://www.icrofs.org/index.html

Rahvusvaheline mahepõllumajandusorganisatsioonide föderatsioon (IFOAM): http://www.ifoam.org/

Helsingi Ülikooli maaelu instituut: http://www.helsinki.fi/ruralia/index_eng.htm

Põllumajanduse ja toidu uuringute keskus Soomes: http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en

Mahepõllumajanduse Uurimiskeskuste Liit (ORCA): http://www.orca-research.org/

Mahepõllumajanduse Instituut Soomes: http://luomuinstituutti.fi/ 

 

TEADUSUURINGUD JA MATERJALID

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse infomaterjalid eesti keeles: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_et

Rahvusvaheline mahepõllumajanduse teadusuuringute ja -artiklite andmebaas: http://www.orgprints.org/

Euroopa mahepõllumajanduse teadusuuringute visioon aastani 2025: http://www.tporganics.eu/upload/TPOrganics_VisionResearchAgenda.pdf

Projekti Organic.Edunet (A Multilingual Federation of Learning Repositories with Quality Content for the Awareness and Education of European Youth about Organic Agriculture and Agroecology) raames koostatud ja kogutud mahepõllumajanduse ja agroökoloogia alaseid õppe- ja teadusmaterjale sisaldav koduleht: http://portal.organic-edunet.eu/

 

MUU

Vabatahtlikuks Eesti ja maailma mahetaludesse: http://www.wwoof.ee/

Kaart "Mahetalud Hiiumaal 2011"

Hiiumaa mahetalude kaart valmis osana Merli Jürisoo Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži 2011. a lõputööst „Maheloomakasvatuse perspektiivid ning mõju keskkonnale Hiiumaa näitel“.
Ettepanekud, täiendused ja parandused on oodatud elektronaadressile merlijyrisoo[A]gmail.com.