Prindi see leht

Mahestipendium

Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks

 

2009. aastal loodi Eesti Maaülikooli professori Anne Luige initsiatiivil mahestipendiumi fond. Mahestipendiumi eesmärgiks on ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. 

Stipendiume antakse välja neljas kategoorias:

  • Eesti Maaülikooli parim bakalaureusetöö stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim magistritöö stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim noorteadlase teaduspublikatsiooni stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim üliõpilaste ja töötajate populaarteadusliku artikli stipendium.

 

2023. aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 300 euroga, parimat magistritööd 400 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 450 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2022/2023. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2022. või 2023. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2022. ja 2023. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel või eestikeelne populaarteaduslik artikkel (artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2023.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

Stipendiaadid kuulutatakse välja sügisesl mahepõllumajanduse konverentsil. 

 

Mahestipendium 2022 laureaadid:

  • Heiko Viksi bakalaureusetöö „Süsinikubilanss mahepõllumajandusettevõtte Viksi OÜ põldudel" eest. 
  • Carolin Tammepõld magistritöö „Mahetootmisega lõpetamise põhjused aastatel 2019-2021" eest. 
  • Kalle Margus, Viacheslav Eremeev, Evelin Loit, Eve Runno-Paurson, Erkki Mäeorg, Anne Luik ja Liina Talgre publitseeritud teadusartikli „Impact of Farming System on Potato Yield and Tuber Quality in Northern Baltic Sea Climate Conditions“ eest.

 

Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Luminor pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Oleme annetajatele väga tänulikud!