Prindi see leht

Mahestipendium

Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks

 

2009. aastal loodi Eesti Maaülikooli professori Anne Luige initsiatiivil mahestipendiumi fond. Mahestipendiumi eesmärgiks on ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. 

Stipendiume antakse välja neljas kategoorias:

  • Eesti Maaülikooli parim bakalaureusetöö stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim magistritöö stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim noorteadlase teaduspublikatsiooni stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim üliõpilaste ja töötajate populaarteadusliku artikli stipendium.

 

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2024. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks


Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 300 euroga, parimat magistritööd 400 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 450 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.

 

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2023/2024. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2023. või 2024. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2023. ja 2024. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) või eestikeelse(d) populaarteadusliku(d) artikli(d) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2024.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

 

Stipendiaadid kuulutatakse välja sügisel toimuval mahepõllumajanduse konverentsil.

Lisainfo: https://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/

 

Küsimuste korral pöörduda:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003

 

Mahestipendium 2023 laureaadid:

  • Karl Egert Sepp magistritöö „Viljelussüssteemide mõju hooghännalistele" eest
  • Silva Vilumets artiklite „Toxicity of essential oils on cabbage seedpod weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and a model parasitoid (Nasonia vitripennis)“ ja „Spatiotemporal distancing of crops reduces pest pressure while maintaining conservation biocontrol in oilseed rape“ eest.

 

Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Luminor pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Oleme annetajatele väga tänulikud!