Prindi see leht

Mahestipendium

Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks

 

2009. aastal loodi Eesti Maaülikooli professori Anne Luige initsiatiivil mahestipendiumi fond. Mahestipendiumi eesmärgiks on ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. 

Stipendiume antakse välja neljas kategoorias:

  • Eesti Maaülikooli parim bakalaureusetöö stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim magistritöö stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim noorteadlase teaduspublikatsiooni stipendium;
  • Eesti Maaülikooli parim üliõpilaste ja töötajate populaarteadusliku artikli stipendium.

 

2021. aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2020/2021. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2020. või 2021. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2020. ja 2021. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel või eestikeelne populaarteaduslik artikkel (artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2021.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

Stipendiaadid kuulutatakse välja mahepõllumajanduse aastakonverentsil novembrikuus.

 

Mahestipendium 2020 laureaadid:

  • Karl Egert Sepp bakalaureusetöö "Vahekultuuride segud“ eest.
  • Johanna Piibor magistritöö „Comparing health and welfare of pigs farmed in conventional and in organic systems in Estonia“ eest.
  • Jonathan Willow ajakirjas Crop Protection avaldatud artikli "Evaluating the effect of seven plant essential oils on pollen beetle (Brassicogethes aeneus) survival and mobility“ eest. 
  • autorite kollektiiv Triin Kallavus, Eha Kruus, Angela Ploomi, Luule Metspalu ja Katrin Jõgar eestikeelse populaarteadusliku artikli "Oa-teramardikas valib sorte" eest. 

 

Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Luminor pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Oleme annetajatele tänulikud!