Prindi see leht

Mahetoidu kasutamine lasteasutustes 2013

Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldas koostöös Põllumajandusministeeriumiga kõikides maakondades üle Eesti teabepäevad "Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes". Teabepäevade eesmärgiks oli viia kokku koolide ja lasteaedade (sh hoolekogude) ja omavalitsuste esindajad ning mahetootjad, -töötlejad ja turustajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi lasteasutustes.

Teabepäevadel tutvustati mahepõllumajanduse põhimõtteid, räägiti toidu kvaliteedist ja mahetoidu eelistest, tutvustati Eesti maheturu olukorda ja võimalusi mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes. Lektoriteks olid Elen Peetsmann, Darja Matt, Sirli Pehme, Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus), Merit Mikk (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus/Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus) ja Jaan Nõmmik (TÜ Eesti Mahe).