Prindi see leht

mahekonverents 2012

Mahepõllumajanduse arengusuunad - teaduselt mahepõllumajandusele


8. novembril 2012 toimus Eesti Maaülikoolis konverents „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele“.

Konverentsil anti ülevaade Eestis tehtavast mahepõllumajanduse alasest teadustööst ja edasistest arengusuundadest. Avaloengu pidas Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist, kes tutvustas uusimaid mahepõllumajanduse alaseid teadustöö tulemusi Euroopas.
Konverentsi korraldas Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Maaülikooliga.
Konverentsil osalesid mahetootjad, -töötlejad, nõustajad, teadlased ja teised mahetoiduhuvilised.
 

KONVERENTSI ETTEKANDED:


Ülevaade CORE Organic projektide tulemustest - Urs Niggli, FiBL

Mahepõllumajanduse areng Eestis – Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium

Ülevaade mahepõllumajanduse rakendusuuringutest ja nende edasistest võimalustest Eestis – Külli Kaare, Põllumajandusministeerium

Mahetootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi – Sirli Pehme, Eesti Maaülikool

Mullaviljakuse hoidmisest maheviljeluses – Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus

Mulla kvaliteedist saagi kvaliteedini - Anne Luik, Berit Tein, Vyacheslav Eremeev, Eesti Maaülikool

Teraviljade saagikus ja kvaliteet mahetingimustes, maheviljelusse sobivamad sordid – Ilmar Tamm, Jõgeva SAI

Viljelusvõtteid porgandikasvatuses – Ingrid Bender, Jõgeva SAI ja Priit Põldma, Eesti Maaülikool

Erinevad agrotehnilised võtted puuviljade ja marjade maheviljeluses – Kadri Karp ja Kersti Kahu, Eesti Maaülikool

Piimaveiste söötmine mahetootmises – Ragnar Leming, Eesti Maaülikool

Mahelammaste söötmine ja uttede toitumus sigimisperioodi erinevatel perioodidel – Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool

 

Konverentsi raames anti projekti BERAS Implementation toel välja kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", mis sisaldab lühiartikleid Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest. Kogumik on suunatud mahetootjatele jt huvilistele

PILDIGALERIILisa informatsioon:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
tel: 5304 4003