Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Mahestipendim 2023

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2023. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks.


Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 300 euroga, parimat magistritööd 400 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 450 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2022/2023. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2022. või 2023. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2022. ja 2023. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) või eestikeelse(d) populaarteadusliku(d) artikli(d) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2023.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

 

Stipendiaadid kuulutatakse välja sügisel toimuval mahepõllumajanduse konverentsil.

 

Lisainfo: https://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/

Küsimuste korral pöörduda:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003