Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Selgusid 2023. aasta mahestipendiumi stipendiaadid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris 28. novembril toimunud mahepõllumajanduse aastakonverentsil juba viieteistkümnendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud artiklite autoreid rahalise stipendiumiga.

 

Parima magistritöö stipendiumi sai Karl Egert Sepp töö „Viljelussüsteemide mõju hooghännalistele“ eest, juhenda oli Liina Talgre. Töös uuriti tava- ja maheviljelusviiside mõju hooghännaliste arvukusele ja liigilisele mitmekesisusele. Hooghännalised on mullas ühed olulisemad lagundajad, töös selgus, et hooghännaliste arvukust mõjutab kõige enam mulda viidud biomassi rohkus – kõige suurema biomassiga variandid (Tava III ja Mahe II) sisaldasid kõige rohkem hooghännalisi ja hooghännaliste mitmekesisus oli seal suurem.

Avaldatud teaduspublikatsiooni stipendiumi sai noorteadlane Silva Vahemets, kes avaldas kaks teadusartiklit, mis keskendusid võimalikele alternatiivsetele meetoditele rapsi putukakahjurite haldamisel.

Artiklis „Spatiotemporal distancing of crops reduces pest pressure“ uuriti strateegilist rapsipõldude eraldamist nii ruumis kui ka ajas ja leiti, et see võib oluliselt vähendada kahjurite survet, ilma et see kahjustaks looduslike vaenlaste, nt parasitoide, poolt pakutavat kahjuritõrje teenust. Leiti, et kui vahemaa praeguse ja eelmise aasta rapsipõllu vahel oli rohkem kui 500 meetrit, väheneb märgatavalt kahjurite arvukus. Tulemused näitavad, et sellisel viisil on võimalik edukalt vähendada kahjurite arvukust nii mahepõllumajanduses kui tavatootmises kahjuritõrjevahendeid kasutamata ning samas soodustada looduslike vaenlaste arvukust ja populatsioonide püsimist põllumajandusmaastikel, andes seeläbi panuse jätkusuutliku bioloogilise tõrje toimimisse. Artikli kaasautorid olid Gabriella Kovács, Jonathan Willow, Riina Kaasik, Guy Smagghe.

Artiklis „Toxicity of essential oils on cabbage seedpod weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and a model parasitoid (Nasonia vitripennis)“ uuriti eeterlike õlide, kui looduslike insektitsiidide, kasutamist kahjurite haldamisel. Köömne ja kaneeli eeterlikel õlidel on potentsiaali, et tõrjuda kõdra-peitkärsakat, kes on üks olulisemaid rapsi kahjureid. Artikli kaasautorid olid Riina Kaasik, Triin Kallavus ja Eve Veromann.

 

Palju õnne stipendiaatidele!

Mahestipendiumi fond loodi 2009. a Eesti Maaülikooli professor Anne Luige poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. 
Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Luminor pangas (märksõna „ökostipp“).
Täname kõiki seniseid ja tulevasi stipendiumifondi toetajaid!

 

Uus konkurss toimub juba 2024. aasta sügisel!

Lisainfo: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/