MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Maaülikooli mahepärastlõuna

07.09.2018
Eesti Maaülikool kutsub neljapäeval, 13. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale. Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks. Tasuta saab kaasa noppida ka maheaia õunu – moosiks, mahlaks või lihtsalt söömiseks! Ringkäiku viivad läbi emeriitprofessor Anne Luik ja dotsent Liina Talgre.   Tõnissoni maja asub Viljandi ringil Eerikal kohe pärast linnapiiri paremat kätt pargis. Koha

Visioonikonverents MAHE SETOMAA

12.06.2018
18. juunil toimub Värska Kultuurikeskuses visioonikonverents MAHE SETOMAA Osalejatel palume registreerida siin: https://goo.gl/forms/fe33GUCxEL5k2ePj2

Mahestipendium 2018

01.06.2018
Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2018. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 300 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või m