Mahepõllumajandus - hea loodusele, hea Sinule!

MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Konverents "Uudseid lähenemisi mahepõllumajanduse õpetamisel"

30.05.2016

Eesti Maaülikool korraldab Tartus konverentsi teemal „Uudseid lähenemisi mahepõllumajanduse õpetamisel“.

Konverentsi eesmärgiks on tutvustada mahepõllumajandust ja selle õpetamisega seotud aspekte ja kogemusi rahvusvahelise projekti EPOS (eesti keeles: Mahesektori vajadustele vastav innovaatiline haridus) näitel.
Osalema on oodatud põhikoolide ja gümnaasiumite loodusainete õpetajad, kutse- ja kõrgkoolide õppejõud, mahetootjad ja kõik teised huvilised.

Aeg: 14. juuni 2016, kell 11.00-15.00

Koht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Õssu küla, Ülenurme vald, Tartumaa. Kohale saab linnaliini bussiga nr 7, peatus Eerika. Täpne asukoht: http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/

Programm:

  • ​Mahepõllumajandus, uudsed lähenemised õpetamises, projekti EPOS tutvustus - Anne Luik, Eesti Maaülikool
  • Mahesektori ootused õpetamise osas - Darja Matt, Eesti Maaülikool
  • Lõuna: mahesupp, kohv
  • Probleemipõhise õppe korraldus ja kogemus - Liina Talgre, Eesti Maaülikool
  • EPOSe rahvusvahelise kursuse kogemus - Alice Aav, Eesti Maaülikool
  • Probleemipõhine õpe ettevõttes - Lisan Tuuling, Eva-Loona Ebber, Annika Jõemaa, Eesti Maaülikool
  • Ettevõtja kogemus probleemipõhise õppega - Moonika Välja, Valete Ökokaubad
  • Soovijatele Eesti Maaülikooli mahekatsete tutvustus

Konverents on tasuta. Osalejatele väljastatakse tunnistus konverentsil osalemise kohta. Lisainfo ja registreerimine hiljemalt 10. juuniks aadressil mahekeskusemu.ee või tel: 53044003.

Konverents toimub projekti EPOS raames, toetab ERASMUS+ programm. Lisainfo: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/rahvusvahelised-projektid/epos/

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2016. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks

11.05.2016

2016. aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 200 euroga, parimat magistritööd 250 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 350 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 150 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2015/2016. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2015. või 2016. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Õssu küla, Ülenurme vald Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskusemu.ee