Prindi see leht

Aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine

Aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõime suurendamise eesmärgil

Eesti Maaülikool ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut viivad Põllumajandusministeeriumi tellimusel aastatel 2010-2014 läbi uuringu „Aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõime suurendamise eesmärgil“.

Eesti Maaülikooli ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ühisprojekt hõlmab 12 erinevat katset köögi- ja puuvilja-, marjakultuuridega.

Köögiviljakultuuride katsete eesmärgid on välja selgitada:

 • leegitamise ja katteloori kasutamise mõju porgandi produktiivsusele ja kvaliteedile;
 • optimaalsed leegitamise ajad porgandi ja sibula kasvatamisel tagamaks efektiivse umbrohutõrje minimaalsete kuludega;
 • viljelusviiside (mahe ja tava) mõju kaalika saagi kvaliteedile;
 • orgaaniliste väetiste mõju tomati produktiivsusele ja kvaliteedile;
 • taimset ja loomset päritolu maheväetiste mõju köögiviljade produktiivsusele, kvaliteedile ja säilivusele;
 • suvi- ja taliküüslaugu sortide saagikus ja kvaliteet Eesti klimaatilistes tingimustes;
 • Eesti tingimustesse sobivaimad seltsilis-taimed valgele peakapsale, et suurendada parasitoidide mõju biokontrolli agentidena.

Puuvilja- ja marjakultuuride katsete eesmärgid:

 • selgitada välja spetsiaalse leegitajaga lehtede põletamise mõju aedmaasika istandikus haiguste ja kahjurite levikule, taimede elujõule, talvekindlusele ning multšide ja põletamise mõju mullaviljakuse säilimisele.
 • välja töötada entomovektor-tehnoloogia hahkhallituse tõrjeks aedmaasika tootmisel;
 • selgitada sobivaimad õunapuude pookekombinatsioonid (alus + sort) mahetootmiseks;
 • selgitada multšide ja genotüübi mõju musta sõstra produktiivsusele ja saagi kvaliteedile maheviljeluse tingimustes, masinkoristuse rakendamisel;
 • selgitada välja erinevate maheviljelusse lubatud väetiste mõju poolkõrge mustika produktiivsusele ja viljade kvaliteedile.
Projekti juht: Marge Starast, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainst., aianduse osak., dotsent, PhD.
e-posti aadress: marge.starast@emu.ee

2010. aasta katsetulemustega on võimalik tutvuda siin.