Prindi see leht

SUSPLUS

Innovaatiline haridus jätkusuutlikuks toidutootmiseks

Innovative Education towards Sustainable Food Systems 

Projekti kestus: 1.09.2016-31.08.2018

Rahastamine: Erasmus+

Koordinaator: Prof. Ewa Rembialkowska, Varssavi Põllumajandusülikool (WULS)

Partnerid: Kasseli Ülikool, Kopenhaageni Ülikool , Münsteri Ülikool, Madridi Polütehniline Ülikool, ISARA-LYON, Toiduteaduste Ülikool (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche), Eesti Maaülikool

Projekti kodulehthttp://susplus.eu/ 

Projekti eesmärgiks on arendada partnerülikoolides õpetamismeetodeid vastavalt jätkusuutliku toidutootmise vajadustele. Selgitamaks, millised on üliõpilaste teadmised ning arusaam ja ootused haridusele selles ainevaldkonnas, viiakse iga partnerriigi tudengite seas läbi küsitlus. Magistri- ja doktoriõppe tudengitel on võimalus läbida vastava alane e-õpe, millele järgneb suvel intensiivkursus Poolas. Kursuse lõpetanud üliõpilased tutvustavad oma teadmisi keskkoolides ja gümnaasiumides. Lisaks sellele viivad intensiivkursuse lõpetanud tudengid koostöös maheettevõtetega läbi väikesemahulise uurimistöö jätkusuutliku toidutootmise osas, leidmaks teatavatele probleemidele lahendusi. Projekti käigus koostatakse ka teemakohane brošüür. Projekti tulemusi tutvustatakse kõikides partnerriikides konverentsidel. Eestis on plaanis see läbi viia 2018. aasta juunis. Eesti Maaülikoolis osalevad projektis erinevate erialade kraadiõppurid ning taimekaitse ja taimekasvatuse osakondade teadlased ning õppejõud.

Eesti Maaülikooli poolseks projektijuhiks on taimekasvatuse teadur Liina Talgre, e-mail: liina.talgre@emu.ee

 

Suvekursus Poolas

Projekti raames on​ magistri- ja doktoriõppe tudengitel võimalus läbida vastavalt jätkusuutliku toidutootmise​ alane e-õpe, millele järgneb suvekursus 23.07-06.08.2017​ Poolas. Kõik kursusel osalemise kulud kaetakse projekti eelarvest. Kursusel osalemine eeldab e-kursuse läbimist. Kursuse eest saab 6 EAP-d.

Täpsem info e-õppe ja Poola suvekooli kohta.

Kursusele on eelkõige oodatud kandideerima I kursuse magistrandid, doktorandid. 

Kususel osalemise soovi kooral palun võtke ühendust Eve Veromann'iga hiljemalt 15. aprillil, e-mail: eve.veromann@emu.ee