Prindi see leht

LOVEt - Creating a platform for communication between science and practice in organic food system

LOVEti peamiseks eesmärgiks on luua ja kasutada olemasolevaid Euroopa sihtgruppide koostöövõrgustikke, et selgitada välja peamised infovahetuse kitsaskohad teadlaste ja praktikute vahel edendamaks mahepõllumajanduse arengut Euroopas.

Projekti eesmärgid

 • Selgitada välja peamised kitsaskohad mahepõllumajandusega seotud teadmiste osas Euroopas
 • Selgitada välja kitsaskohad suhtlemise osas teadlaste ja praktikute vahel (tootjad, töötlejad, turustajad, nõustajad) mahetoidusüsteemi ahelas
 • Ühiste põhimõtete väljatöötamine, et parendada teadmiste vahetamist ja tugevdada koostööd teadlaste ja sihtgruppide vahel
 • Väljatöötatud põhimõtete ühine rakendamine
 • Mahesektori arendamine

Projekti koordinaator

Prof. Ewa Rembiałkowska
Projekti koduleht: http://www.lovet-project.net/

Partnerid

Koostööpartnerid

 • BIO AZORICA (Portugal)
 • ANAGRIBIOS – Coldiretti (Itaalia)
 • Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – Campania (Itaalia)
 • CAEM (Hispaania)
 • The Association of ProAgria Centres (Soome)
 • Biologica (Holland)
 • Estonian University of Life Sciences (Eesti)
 • EPOS – The Alliance of Organic Farming Advisers (Tšehhi)
 • Corvinus University (Ungari)