Prindi see leht

LOVEt II

LOVEt II - Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector

 

Parimate mudelite väljatöötamine teadmiste siirdeks teaduselt praktikasse
mahepõllumajanduse valdkonnas (2012-2014)

Tegemist on jätkuprojektiga Leonardo da Vinci programmi eelmisele projektile LOVEt I, mille raames selgitati välja tootjate, töötlejate, turustajate ja nõustajate vajadused uute teadmiste hankimisel ning kitsaskohad koostöö toimimisel. Projekti tulemused näitasid, et keskkonnasäästliku põllumajanduse valdkond areneb jätkusuutlikult, kuid  vaja on efektiivistada teadlaste ja ettevõtjate vahelist infovahetust ja teadmuse siiret. Oluline on töötada välja parimad koostöö mudelid, mis on iseäranis vajalikud just nendes riikides, kus mahepõllumajandus on arenemisjärgus. Otsene ja pidev koostöö teadlaste ja ettevõtjate vahel annab võimaluse kiiremaks info vahetamiseks ning uue teadmuse siirdeks. Kuid igal piirkonnal on oma arengulised eripärad, mida tuleb kohalike strateegiate arendamisel arvestada .

Projekti üldised eesmärgid:

 • Teadmiste siire ning kogemuste vahetus ülikoolide, NGO-de ja ettevõtjate vahel EL-s mahepõllumajanduse sektoris
 • Mahetoidu sektori edukale, atraktiivsele ja innovaatilisele arengule kaasaaitamine

Projekti üldised tegevused:

 • Hästi arenenud mahesektoriga riikides edukalt toimivate teaduse ja praktika koostöömudelite analüüs ning väljavalimine.
 • Areneva mahesektoriga riikides parimate praktikas toimivate mudelite ja strateegiate väljatöötamine ning väljavalimine arvestades kohalikke tingimusi.

Tulemused

Partnerid

Koostööpartnerid

 • BIO AZORICA (Portugal)
 • ANAGRIBIOS – Coldiretti (Itaalia)
 • Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – Campania (Itaalia)
 • Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM) (Hispaania)
 • The Association of ProAgria Centres (Soome)
 • Biologica (Holland)
 • Estonian Organic Farming Foundation (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus)
 • The Mieczyslaw Gorny Association Forum of Organic Agriculture (Poola)
 • Corvinus University of Budapest (Ungari)

Projekti kodulehekülg: www.lovet2.eu

Projekti kontaktisik Eestis

Darja Matt, e-mail: darja.matt@emu.ee

Projekti koordinaator

Prof. Ewa Rembiałkowska
e-mail: ewa_rembialkowska@sggw.pl
Warsaw University of Life Sciences