Prindi see leht

LivOrg

Uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja testimine Euroopas

 

Projekti eesmärgid 

 • Suurendada maheloomakasvatuse alast teadlikkust, mis vastab mahesektori ja seadusloojate vajadustele EL-is ning parandab selle valdkonna konkurentsivõimet.
 • Laiendada mahesektoriga seotud ühenduste tegevust ja tõhustada koostööd mahetootjate ja teiste huvigruppide vahel.
 • Koostada üksikasjalik õppeprogramm, mis sisaldab rohkem maheloomakasvatuse praktilise õppega seotud VET mooduleid ja vastaks EQF ja ECVET süsteemi nõuetele.
 • Parandada õppemeetodite kvaliteeti kasutades uuenduslikke lahendusi ja õppematerjale. 

Põhitegevused

 • VET õppeprogrammi koostamine maheloomakasvatuse valdkonnas. Õppekava koosneb mitmest moodulist, mida saab kasutada erinevate sihtgruppide õpetamisel.
 • Õppekava testimise eesmärgil koostatakse ja viiakse läbi kõigis partnerriikides 80 tunnine pilootkursus.
 • Igas partnerriigis moodustatakse ettevõtjatest ja koolitajatest koosnev “maheloomakasvatuse fookusgrupp”, kelle ülesandeks on hinnata projekti tegevust ja tulemusi.
 • Luuakse nõustamismeetodid, mille toel saaksid maheloomakasvatusega alustada ka vähemusrahvusesse kuuluvad inimesed.
 • Koostatakse Euroopa kvaliteedi tagamise võrdlusraamistikule (EQARF) vastav hindamissüsteem, mille abil saab mõõta koolituse tulemuslikkust ja kvaliteeti.
 • Koostatakse õppematerjale ja hindamistulemusi sisaldav kogumik.
 • Kõik 6 partnerriiki korraldavad projekti tulemusi ja õppekava tutvustava seminari.
 • Õppekava esitlemiseks ja tutvustamiseks koostatakse videod, mille sisu tõlgitakse eesti, inglise, saksa, poola, hispaania ja kreeka keelde.
 • Maheloomakasvatuse valdkonna propageerimiseks tudengite, õpetajate ja teiste huviliste hulgas luuakse sotsiaalvõrgustikes “fännilehekülg”.

Põhitulemused

 • Üks kutsealane VET õppekava
 • Üks pilootkursus, mis viiakse läbi igas partnerriigis ja kaks “nõustamislaborit”, mille loomisel kasutatakse uuenduslikke õppemeetodeid
 • Hindamise ja tunnustamise portfoolio
 • LivOrg kogumik
 • LivOrg videoloengud ja –klipp, milles esitletakse ja tutvustatakse loodud õppeprogrammi 

 

UUDISED

Uudiskiri nr 1
Uudiskiri nr 2
Uudiskiri nr 3

Uudiskiri nr 4
Uudiskiri nr 5

E-voldik nr 1
E-voldik nr 2

Projekti tulemusi tutvustav konverents 24. novembril 2015 Eesti Maaülikoolis. 

 

Projekti partnreid

 • ERIFO - Entre per la Ricerca e la Fromazione (Itaalia) - juhtpartner
 • EkoConnect e.V. (Saksamaa)
 • ENFAP Toscana (Itaalia)
 • Eesti Maaülikool (Eesti)
 • INFODEF - Arengut ja Koolitust Edendav Instituut (Hispaania)
 • MAICh - Vahemere Agronoomiainstituut Chanias (Kreeka)
 • IPED - Poola Kaubanduskoja “Eraettevõtluse ja Demokraatia Instituut” (Poola)

Projekti koduleht: http://www.livorg.eu/;  LivOrg Facebook
Lisainfo:
Elen Peetsmann
projekti koordinaator Eestis
elen.peetsmann@emu.ee ;