Prindi see leht

BERAS

Projekt BERAS Implementation – Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Läänemere keskkonnaseisundi parandamisele, tõsta põllumajanduse jätkusuutlikkust ning arendada piirkonna maaelu.
Projekt viib ellu Läänemere strateegia, EU Vee raamdirektiivi ning EU merestrateegia raamdirektiivi eesmärke läbi efektiivsema toitainete ringlusse suunamise ning pestitsiidikasutuse vältimise.

Ökoloogiliselt toodetud toit ehk mahetoit on jätkusuutlik, kuna ressursse kasutatakse säästvalt, taastuvatel ressurssidel põhinevad toitained suunatakse ringlusse ning ei kasutata sünteetilisi agrokemikaale.

Võrgustikku haaratakse mahetoidu tootjad, töötlejad, turustajad jt olulised tegutsejad läbi kogu ahela. Ergutatakse üleminekut mahetootmisele, tõstetakse nõustajate ning tootjate teadlikkust mahetootmisest. Tarbijaid haritakse,  millist toitu osta, et aidata kaasa puhta Balti mere säilimisele. Luuakse infomaterjalid ning õppeprogrammid erinevatele sihtgruppidele alates lastest tudengite ja talunikeni.

BERAS projekti partneriteks on 25 organisatsiooni 9 Läänemere äärsest riigist. Juhtpartneriks on Södertörni Ülikool Rootsis. Eestist on partneriteks Eesti Maaülikool ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

 

Valminud on lasteraamat "Liisi talu"

Eelkooliealistele ja nooremale koolieale mõeldud raamatuke räägib loo mahetalu peretütrest Liisist. Lastele mõistetavas keeles selgitatakse mahepõllumajanduse põhimõtteid ja igapäevast toimimist. Raamatu autor on Anne Luik.

Raamat "Liisi talu" on allalaaditav ka inglise keeles.

 

 

 

 

Ilmunud on lasteraamat "Meie Ühine Meri"
 

 

 

Raamat "Meie ühine meri" on mõeldud keskastme õpilastele. Raamatu teemad on: mahepõllumajandus, taime- ja loomakasvatus, toitainete ringlus, toitainete leostumine, mahetoit ja ökoloogia, hapnikusisalduse vähenemine meres ja selle mõju mereelustikule.

 

Raamatu autor on Ulla Skovsbøl. Internetis on raamat allalaetav: www.weshareasea.eu

 

Trükist on võimalik saada Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest, e-mail: airi.vetemaa@gmail.com ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusest, e-mail: mahekeskus@emu.ee ;

 

 

 

 

Valminud on juhendmaterjal "Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus"

 

 

 

Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus (2013. a, 134 lk) on mõeldud tootjatele ja nõustajatele. Trükis annab ülevaate ökoloogilise taaskasutava (ÖTP) põllumajanduse põhimõtest taime- ja loomakasvatuses ning tutvustab ÖTP tarkvaralahendusi. 

 

Trükist on võimalik saada Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest, e-mail: airi.vetemaa@gmail.com ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusest, e-mail: mahekeskus@emu.ee ;

 

 

 

 

 

 

 

Valminud on kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele"

 

Konverentsi "Mahepõllumajanduse arengusuunad - teadusel mahepõllumajandusele" raames anti projekti BERAS Implementation toel välja kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2012. a, 94 lk), mis sisaldab lühiartikleid Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest. Kogumik on suunatud mahetootjatele jt huvilistele.

 

 

 

 

Projektijuht Eesti Maaülikoolis: Sirli Pehme, e-mail: sirli.pehme@emu.ee

Rohkem infot leiab projekti kodulehelt:  www.beras.eu