Prindi see leht

Õppeprogramm "Toidutootmine ja keskkond"

Õppeseminar 4: Muld ja kompost

Sihtrühm: 8.-12. klass

Lektor: Prof Anne Luik, Eesti Maaülikool

Kokkuvõte:

Muld on kestliku põllumajandustootmise alus. Mullaorganismid tagavad mulla bioloogilise aktiivsuse ja viljakuse. Räägitakse, millist mõju avaldab intensiivne põllumajandus muldadele. Mulla bioloogilist aktiivsust on võimalik tagada tasakaalustatud liblikõielisi sisaldava külvikorra ja erinevate orgaaniliste väetiste abil. Haljasväetised aitavad talviste kattekultuuridena vältida taimetoitainete leostumist ning parandavad mullaomadusi. Kompostimine on hea võimalus taimetoitainete ringlusse suunamiseks. Tutvustatakse kompostimist ja komposti mõju mullaomadustele ja taimekahjustajatele.

Eesmärgid:

  • Õpilane teab, millised organismid tagavad mulla bioloogilise aktiivsuse ning viljakuse säilimise.
  • Õpilane teab, millised võimalused tagavad mullaviljakuse kestliku säilimise ja paranemise.
  • Õpilane teab kompostimise põhimõtet ja kompostide mõju mullaomadustele.

Tegevuste kirjeldus:

Programmi kestuseks on 3 tundi (koos mahekohvipausiga). Õpilastele selgitatakse probleeme, mis on tekkinud muldades intensiivse taimekasvatusega ning võimalusi, kuidas tagada kestlik maaviljelus kohalike taastuvate ressursside baasil. Tutvutakse praktilise kompostimise ja kompostidega EMÜ Mahekeskuses.

SEMINARI ETTEKANNE: MULD JA KOMPOST

TÖÖLEHT

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus