Prindi see leht

Seemneprobleemid mahepõllumajanduses, 04.10.12

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldas Põllumajandusministeeriumi tellimisel
4. oktoobril Jõgeva Sordiaretuse Instituudis infopäeva teemal „Seemneprobleemid mahepõllumajanduses“.


Infopäeva eesmärgiks oli selgitada välja mahesööda tootmise, kasutamise ja nõuete täitmisel esinenud probleemid ja leida võimalikke lahendusi.
Infopäeval osalesid konsulendid, teadlased, mahetootjad, Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajandusameti esindajad.

Päevakava
10.00 – 10.15   Kogunemine ja registreerimine
10.15 – 11.00   Sordi omaniku ja kaitsealuse sordi kasutaja õigused ja kohustused – Pille  Ardel, Jõgeva SAI
11.00 – 11.45   Ülevaade maheseemne tootmisest ja kasutamisest ning mahetootjatele tavaseemne kasutamiseks väljastatud lubadest Eestis – Egon Palts, Põllumajandusamet
11.45 – 12.15   Seemne oma tarbeks paljundamine ja mahetootmises kasutamine – Margus Ess, Jõgeva SAI
12.15 – 13.00   Lõuna
13.00 – 14.45   Soovitusi maheseemne (seemnekartul, teravili, kaunviljad, õlikultuurid, köögiviljad ja kõrrelised heintaimed) tootmiseks ja turustamiseks ning sellega kaasnevad probleemid. Mahetootmisse sobivad sordid – Margus Ess, Jõgeva SAI
14.45 – 15.00   Kohvipaus
15.00 – 15.20   Maheseemne kasutamise kogemused – Margo Mansberg, mahetootja
15.20 – 16.00   Diskussioon ja ettepanekud seemneprobleemide lahendamiseks mahepõllumajanduses

Lisainformatsioon:
Elen Peetsmann
mahekeskus@emu.ee, tel: 5304 4003