Prindi see leht

Mahetöötlemise ja -toitlustamise konverents 18.11.2010

18. novembril 2010 korraldas Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusega mahetöötlemise ja –toitlustamise konverentsi. Konverents korraldati Põllumajandusministeeriumi tellimusel.

Konverentsil käsitleti  nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka seniseid kogemusi ja praktilisi näiteid meilt ja mujalt. Külalisesinejaks oli Harald Hoppe Saksamaalt, kes omab pikaajalist kogemust mahepõllumajanduse edendamise ja mahetoitlustamise alal. Praegu juhib ta maherestorani ning avaliku sektori asutuste mahetoitlustamisega tegelevat ettevõtet.

Konverentsi ettekanded:

Mahe- ja tavatoidu erinevustest – Anne Luik, Eesti Maaülikool

Mahetoidu turuolukord Eestis ja mujal. Tarbijate suhtumine mahetoitu – Merit Mikk, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Mahetootjate ühistu Eesti Mahe kogemused mahetoidu töötlemise ja turustamise korraldamisel – Aivar Pikkmets, TÜ Eesti Mahe

Mahetöötlemise nõuded. Mahemärgistamise nõuded, Eesti ja ELi ökomärgi tutvustus – Ingrid Hall, Pärnumaa Veterinaarkeskus

Mahetoitlustamise nõuded – Eve Ader, Põllumajandusministeeriumi mahepõllumajanduse büroo

Mahetoidu kasutamine restoranides ja avaliku sektori toitlustusasutustes. Saksamaa kogemused – Harald Hoppe

Mahetoitlustamise kogemus Pühajärve SPA hotelli restoranis. Probleemid ja võimalikud lahendused – Silver Silmere, Pühajärve SPA hotelli restorani peakokk