Prindi see leht

Mahepõllumajanduse juublikonverents

11:41 10.11.2009

10. novembril Eesti Maaülikoolis toimunud mahepõllumajanduse juubelikonverentsi „Mahepõllumajandus – hea loodusele, hea sinule“ meenutati mahepõllumajanduse algust Eestis ja vaadati lootusrikkalt tulevikku.

Eesti Biodünaamika Ühingu asutajaliige Arvo Purga andis ülevaate mahepõllumajanduse kui mõtteviisi ja kultuuri arengust maailmas ja Eestis. Konverentsi avanud teadusprorektor Anne Luik rõhutas oma sõnavõtus mahepõllumajanduse olulisust säästva arengu jätkusuutlikkuse tagamisel ning andis ülevaate erinevate mahepõllumajandusega seotud uuringute tulemustest. Taimetoodangu Inspektsiooni mahepõllumajanduse osakonna juhataja Egon Palts andis ülevaate mahepõllumajanduse hetkeolukorrast Eestis. PRIA peadirektor Jaan Kallas rääkis mahetoetustest ning Põllumajandusministeeriumi taimekaitse osakonna juhataja Tambet Sova rääkis mahepõllumajanduse arengukavast.

Ettekanded on allalaetavad siin:

Mahepõllumajanduse jätkusuutlikkusest - Anne Luik
Maaviljeluse probleemidest maheviljeluses - Enn Lauringson, Liina Talgre
Mahepõllumajanduse areng maailmas ja Eestis - Arvo Purga
Mahepõllumajanduse hetkeseis Eestis - Egon Palts
Mahepõllumajanduse toetamine Maaelu Arengukava 2007-2013 raames - Jaan Kallas
Mahepõllumajanduse arengukava - Tambet Sova

 

Oma tegevust tutvustasid ning mahetootmise ja –töötlemise kogemusi jagasid Pajumäe talu peremees Arvo Veidenberg, Alt-Lauri mahetalu perenaine Kaja Kesküla ja Vändra Leiva juhataja Krista Assi. Mahetoodete turustamisest andsid ülevaate Ökosahvri juhataja Siiri Talumaa ja TÜ Eesti Mahe tegevdirektor Jaan Nõmmik.

Konverentsi korraldas Eesti Maaülikool Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames. Konverentsi toimumist toetas Euroopa Liit.