Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Mahestipendiumi stipendiaadid on selgunud

Tänavu premeerib Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba viiendat korda parimaid maaülikooli tudengeid mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja noorteadlast publitseeritud teadusartikli eest rahalise stipendiumiga. Parima bakalaureusetöö eest sai 130 eurose stipendiumi Martin Kukk, kes kaitses 2013.a kevadel töö teemal „Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides“. Töö juhendajad olid Eve Runno-Paurson ja Maarja Öpik. Parima magistritöö kategoorias sai 200 euro suuruse stipendiumi Mirjam Pikkmets-Kaas töö eest „Mahetoorpiima kvaliteedi uurimine a...

Mahepõllumajanduse Koostöökogu soovib, et mahepõllumajanduse toetus läheks toodangut andvatele mahetootjatele

Mahepõllumajanduse Koostöökokku kuuluvad organisatsioonid kohtusid sel nädalal, et arutada mahepõllumajanduse päevakajalisi küsimusi, arutluse all oli ka hiljuti avalikkuse suurt tähelepanu pälvinud mahetoetuse mittesihipärase maksmise juhtum. Mahepõllumajanduse Koostöökogu on Põllumajandusministeeriumiga sarnasel seisukohal, et mahetoetuse maksmise tingimused tuleks üle vaadata, eesmärgiga toetada mahetoidu tootmisele pühendunud tootjaid ja välistada mahetoetuse mittesihipärase kasutamise juhtumid.  Mahepõllumajanduse Koostöökogu ei pea õigeks, et mahepõ...

Itaalia maheekspert: 50% Itaalia koolides pakutavast toidust on mahetoit

Esmaspäeval Tartus toimunud konverentsil „Mahepõllumajanduse arengusuunad. Mahetoit lasteasutustes“ rääkis Itaalia eduloost lasteasutuste mahetoitlustamises ekspert Andrea Ferrante. Itaalias serveeritakse iga päev 1,2 miljonit portsjonit mahekoolilõunat ning näiteks Rooma koolide igapäevasest 150 000 lõunaportsjonist on mahe 65%. Konverentsil osalejad leidsid, et Eestis on vaja riiklikku mahetoidu kasutuselevõttu toetavat programmi, samuti peaks olema kohalike omavalitsuste prioriteediks oma lasteasutustes kvaliteetse toidu pakkumine. „Lastele kõrge kvaliteediga toidu ja ehedate maitsete pakkumine on ele...

Konverents "Mahepõllumajanduse arengusuunad. Mahetoit lasteasutustes"

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 21. oktoobril Tartus konverentsi "Mahepõllumajanduse arengusuunad. Mahetoit lasteasutustes". Konverentsi eesmärgiks on tõsta teadlikkust mahetoidust ning selgitada ja suurendada mahetoidu kasutamise võimalusi lasteaedades ja koolides. Oma kogemusi mahetoitlustamise korraldamisest jagab välislektor Andrea Ferrante Itaaliast, kus mahetoidu kasutamine on laialt levinud – keskmiselt 40% lasteasutustes pakutavast toidust on mahetoit.  Konverentsile on oodatud lasteasutuste toitlustamisega tegelevad isikud, lapsevanemad, mahetootjad, mahetoodete turustajad, samuti Sotsiaalministeeriumi, Haridus-j...

Maaülikooli mahepärastlõuna

Eesti Maaülikool kutsub neljapäeval, 5. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale. Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu tootmiseks. Kaasa saab noppida ka maheaia õunu! Ringkäiku viib läbi prof. Anne Luik. Tõnissoni maja asub Viljandi ringil Eerikal kohe pärast linnapiiri paremat kätt pargis. Kohale saab liinibussiga nr 7, peatus Eerika. Asukohakaart: http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/ Lisainformatsioon: Elen Peetsmann, elen.peetsmann@emu.ee, tel: 53044003 Mahepäev toimub jätkusuutlik...

Mahestipendium 2013

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2013. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 130 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2012/2013 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2012. või 2013. aastal publitseerinud mahe...

Konverents "Põllumajandus ja keskkond"

Eesti Maaülikooli aula, Kreutzwaldi 1, Tartu 29. mai 2013 Mai on keskkonnakuu! Meie piirkonna üheks olulisemaks keskkonnaprobleemiks on Läänemere saastumine, milles põllumajanduslik hajareostus mängib oma rolli. Konverentsil "Põllumajandus ja keskkond" antakse ülevaade, milline on meie tänasest põllumajandusest lähtuv saaste, kuidas see mõjutab vett, mulda ja elusorganisme ning arutletakse võimalike keskkonnasäästlike tehnoloogiate üle tagamaks loodushoidlikkust. Konverents toimub Läänemere piirkonna programmi Interreg projekti BERAS Implementation (Läänemere ökol...

Taimede lummuse nädal avab ukse taimemaailma

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse koordineerimisel toimuvad 18. mail tähistatava ülemaailmse taimede lummuse päeva raames põnevast taimemaailmast huvitatutele 13.-19. maini erinevad üritused üle terve Eesti. Sel aastal teistkordselt tähistatava päeva puhul avavad huvilistele oma uksed teiste seas näiteks Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Tartu Ülikooli botaanikaaed, Eesti Maaviljeluse Instituut,  Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Põllumajandusmuuseum, toimuvad õppekäigud metsa ja matkaradadele, erinevad töötoad ning kogenud arboristid näitavad näiteks seda, kuidas ohutult puu otsa ronida ja sealt...

TalveAkadeemia konverents "Toit. Süsteem. Probleem?"

Sel aastal juba üheteistkümnendat korda toimuv TalveAkadeemia konverents keskendub toidutootmise globaalsele süsteemile. Konverentsil uurime, millised on meie praegu toimiva toidusüsteemi erinevate etappide (kasvatamine, töötlemine, transportimine, tarbimine jm) mõjud erinevatele valdkondaldele (looduskeskkond, sotsiaalolud, kultuur, majandus). Konverents toimub 1.-3 märtsil Pärnu Tervis Spas. Kandideerida saab kuni 16.veebruarini TalveAkadeemia veebilehel www.talveakadeemia.ee Osalemistasu, 25 € üliõpilastele ja 40 € kõigile teistele, sisaldab korraldatud transporti konverentsipaika ja tagasi (nii Tallin...

Šveitsi maheekspert: tavapõllumajandus peab muutuma ökoloogilisemaks, mahetootmine valdavaks

Eelmisel neljapäeval Tartus toimunud konverentsi „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele“ osalejad näevad vajadust kiirendada innovatsiooni mahesektoris. Sellise sõnumi edastas mahetootjatele ja teadlastele konverentsil pealoengu pidanud dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse uurimisinstituudist. „Põllumajandus, mis sõltub taastumatutest energiamahukatest ressurssidest, ei saa praegusel kujul jätkuda. Ka tavapõllumajandus peab muutuma ökoloogilisemaks, toitained tuleb suunata ringlusesse ning vähenema peab sõltuvus välistest sisenditest,“...

Mahestipendiumi stipendaadid on selgunud

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse 2012. aasta stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Marika Kuul tööga „Mahetoetuste mõju põllumajanduslikule maakasutusele Eestis aastatel 2004-2011“, juhendajaks oli MA Liis Oper. Parima magistritöö stipendiumi sai Angela Koort töö „Maheväetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele“ eest. Töö juhendajaks oli PhD Marge Starast. Publitseeritud teadusartiklite valdkonnas otsustati stipendiumit mitte välja anda. Palju õnne stipe...

Konverents "Mahepõllumajanduse arengusuunad - teaduselt mahepõllumajandusele"

Olete oodatud mahepõllumajanduslikke uurimistulemusi tutvustavale konverentsile „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele“, mis toimub 8. novembril 2012 Tartus. Konverentsil antakse ülevaade Eestis tehtavast mahepõllumajanduse alasest teadustööst ja edasistest arengusuundadest. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist, kes tutvustab uusimaid mahepõllumajanduse alaseid teadustöö tulemusi Euroopas. Konverentsi korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Maaülikooliga. Konvere...

Mahestipendiumi konkurss 2012

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2012.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks.

Infopäev "Söödaprobleemid mahepõllumajanduses"

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimisel 11. septembril Paides infopäeva teemal „Söödaprobleemid mahepõllumajanduses“. Infopäevale on oodatud konsulendid, teadlased, maheloomakasvatajad, Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajandusameti esindajad.

Maaülikooli mahepäev

  Eesti Maaülikool kutsub kolmapäeval, 29. augustil kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepäevale. Arutletakse kuidas hoida keskkonda ja oma tervist ning luua elujõulist kohalikku toidukogukonda. Tutvuda saab Maaülikoolis läbiviidavate maheteadusuuringutega, kust saab kasulikke nippe mahetoidu tootmiseks. Kohapeal saab osta Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku talunike tooteid.   Orienteeruv päevakava: 15.00 Kogunemine ja kehakinnitus 15.15 Miks meile kohalik mahetoit? – prof Anne Luik, EMÜ teadusprorektor  15.45 Mahekeskus ja keskkonnaharidus – Elen Peetsmann, Mahekeskus...

Algas konkurss parima mahetootja ja -toote leidmiseks

Alates tänasest saab esitada kandidaate 2012. aasta parima mahetoote ning parima mahetootja konkursile. Konkursside „Parim mahetootja 2012" ja „Parim mahetoode 2012" eesmärk on tunnustada parimaid toojaid ja tooteid ning tutvustada neid ka avalikkusele. „Juba kolmandat korda otsime parimat mahetootjat ja -toodet," ütles Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. „Mahetoodete nõudlus kasvab: iga aastaga tõuseb tarbijate huvi mahetoodete vastu ning müüginumbrid suurenevad. Turule oodatakse huvitavaid ja maitsvaid toiduaineid just kodumaistelt ettevõtetelt."

Kohaliku toidu konverents Taanis

18.-19. septembril 2012 toimub Taanis esimene Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni (NJF) kohaliku toidu teemaline konverents „Local Food - a step towards better and more environmentally friendly products". Eesmärgiks on arutleda ja uurida kohaliku toidu fenomeni Põhja- ja Baltimaades. Raportid, ülevaated käimasolevatest uuringutest ja näited kohalikest edulugudest on oodatud.

Konverents „Investeeringud ja turundus“

22.-23. märtsini toimub Jurmalas, Lätis mahepõllumajanduse teemaline konverents „Investeeringud ja turundus". Konverents keskendub väljakutsetele, mis on seotud tootjate ja töötlejate turundustegevuste ja investeeringuvõimalustega ning tarbija teadlikkuse tõstmisega.   Konverents toimub inglise keeles ja on kõigile tasuta.

Koolitus mahetootjatele:põlised koduloomad ja taimed

Eesti Maaülikool, Mahekeskus ja Soome rakenduslik kõrgkool HAMK korraldavad 9. märtsil Tartus koolituse teemal "Põlised koduloomad ja taimed". Koolitusele on oodatud nii mahetootjad, kui ka teised huvilised. Lisainfot päevakava ja registreerumise kohta saab lugeda Mahekeskuse kodulehelt.

Valmis mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlev raport

Eesti Maaülikoolis analüüsiti rohkem kui 150 maailmas tehtud mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevat teadusuuringut ning koostati selle põhjal ülevaatlik aruanne „Quality of Organic vs Conventional Food and Effects on Health“. Raportis antakse ülevaade mahe- ja tavatoidu (taimsete ja loomsete produktide) võrdlusest; analüüsitakse inim- ja loomkatsete tulemusi – kuidas mahe- ja tavatoit on mõjutanud inimese ja loomade tervist; antakse ülevaade toidus olevatest ainetest (toidu intensiivsest tootmisest tulenevad kemikaalide jäägid, toidu töötlemisel lisatavad ained jm), mis võiva...

Mahetoit on tavatoidust mitmes osas tervislikum

Maaülikooli teadlased analüüsisid läbi tohutu hulga mahe- ja tavatoidu uuringuid ning mahetoidu plussid jäid peale. Kõige rohkem on uuritud köögi- ja puuvilju. Enamik uuringuid näitas, et mahedalt kasvatatud viljades on rohkem C-vitamiini ja polüfenoole. Need on bioaktiivsed ained, mis tugevdavad imuunsüsteemi ja aitavad ära hoida vähi teket. Mahepiimas on tavapiimast rohkem E-vitamiini ja oomega-3 rasvhapet, mis on kasulik südame tööle. Mahepiimas on ka rohkem konjugeeritud linoolhapet, mis omab vähkiennetavat, põletikuvastast ja immuunsüsteemi tugevdavat toimet. Loe edasi: Maaleht, 11...