Prindi see leht

Auhinnafond

SA EESTI MAAÜLIKOOLI MAHEKESKUS AUHINNAFONDI STATUUT

Kinnitatud SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu poolt 20. oktoobril 2014.a.

1.     Käesolev statuut sätestab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse auhinnafondi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud alused. Auhinnafondi statuudi ja selle muudatused kehtestab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu.

2.     Auhinnafond on loodud eesmärgiga tõsta esile ja ergutada mahepõllumajanduse edendajaid erinevates tegevusvaldkondades.

3.     Auhinnafond moodustub annetustest.

4.     Auhinda antakse välja iga viie aasta tagant, alates 2014. aastast.

5.     Auhindade määramiseks moodustatakse iga kord SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu poolt kolmeliikmeline komisjon, kes analüüsib aastate tegevusi ja otsustab, kellele ja milline auhind/auhinnad vastaval aastal välja antakse.

6.     Auhinnafondi suuruse määrab auhinnafondi komisjon. Auhind võib olla nii esemeline kui rahaline.

7.     Auhinnafondi saajad kinnitab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse nõukogu lihthäälteenamusega tuginedes auhinnafondi komisjoni ettepanekutele. Sobivate kandidaatide puudumisel on õigus jätta auhinnafond välja andmata. Otsust auhinnafondi väljaandmise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

8.     Auhinna saajad avalikustatakse antud aasta mahepõllumajanduse teemalisel sündmusel ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse kodulehel. SA Eesti Maaülikooli Mahekeskusel on õigus kasutada auhinnasaajate nimesid oma töös ja teabematerjalides. Auhind on personaalne

 

2014. aastal premeeriti SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse auhinnafondist aastate pikkuse töö eest mahepõllumajanduse edendamisel stiliseeritud ökomärgi vitraažiga järgmisi isikuid:

Arvo Purga – biodünaamilise põllumajanduse liikumise eestvedaja,
Juhan Särgava – esimese mahepõllumajanduse seaduse vastuvõtmise eest võitleja,
Eve Ader –  riiklikule kontrollsüsteemile alusepanija,
Ilmar Tamm – maheteadusuuringute initsiatiivi eest,
Merit Mikk – ÖTK maheteabe järjepideva levitamise eest erinevate kursuste ja materjalidega,
Airi Vetemaa – EMSA maheteabe levitamise eest erinevate kursuste ja materjalidega.