Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Projekt ALL-ORGANIC loob rahvusvahelise koostöö toel jätkusuutliku toidutootmise agroökoloogia elavate laborite (ALL) võrgustiku edendamaks mitmekesiseid ja vastupidavaid mahetoidusüsteeme

Itaalia põllumajanduse ja toidu uurimise instituudi CREA koordineerimisel läbiviidava projekti eesmärk on, kaasates toidusüsteemi „talust taldrikule“ kõiki osapooli, luua kogemuste, mudelite ja süsteemide toimiv võrgustik, mis suudab toetada mitmekesiste mahetoidusüsteemide arengut. 

 

Projekti koordinaator, CREA juhtivteadur Stefano Canali ütleb: “Praegune pandeemia ja geopoliitiline kriis ähvardab Euroopa Liidu spetsialiseerunud intensiivseid toidusüsteeme. Meie projekt, edendades põllumajanduse mitmekesistamist ALL võrgustiku baasil, toetab sõltumatu ja autonoomse toidutootmise arengut, kus lokaalsed toidusüsteemid kujundatakse ümber rakendades valdkondade ülest osalejate aktiivsust.”

Seitse partnerit - CREA (Itaalia), IUNG-PIB (Poola), ARAD (Rumeenia), EMU (Eesti), ENSA (Alžeeria), INRAA (Alžeeria), FIRAB (Itaalia) - neljast Euroopa ja ühest Põhja-Aafrika riigist testivad hüpoteesi, et ühiselt kavandatud, kohapeal antud piirkonnale välja töötatud ja kohandatud, ajaliselt ja geneetiliselt mitmekesiste maheviljelussüsteemide rakendamine on tõhus strateegia elurikkuse toetuseks. Seda strateegiat peetakse oluliseks, et vähendada kahjurite ja haiguste mõju, tõsta tootja sõltumatust välistest sisenditest kasutades tõhusalt põllumajandusettevõtte ressursse, vähendada jäätmeid ja toitainete kadusid ning leevendada kliimamuutuste mõju, tagades saagikuse stabiilsuse.

 

Projekti uudsus seisneb agroökoloogia elavate laborite loomises, kus erinevate huvigruppide koostöös uuritakse, hinnatakse ja luuakse innovatsiooni reaalse elu tingimustes.

ALL võrgustikus hõlmatud tootjate, teadlaste ja teiste huvigruppide koostöös töödeldes ja luues uut informatsiooni olemasolevate ja uute põllumajanduspraktikate ja tehnoloogiate hindamisel, seirel ja ümberkujundamisel saab ületada barjääre rakendamaks efektiivselt uusi tehnoloogiaid ja praktikaid. Selline lähenemisviis lihtsustab andmete ja teabe kogumist tegelike põllumajanduspraktikate kohta, kinnitades tavasid ja tehnoloogiaid teadus- ja arendustegevuse käigus ning kiirendades nende kasutuselevõttu.

Projekti partnerid:

  • Põllumajandus- ja keskkonnauuringute keskus (CREA-AA), Itaalia
  • Pulawi mullateaduse-ja taimekasvatuse instituut (IUNG-PIB), Poola
  • Asociația Română pentru Agricultură Durabilă (ARAD), Rumeenia
  • Eesti Maaülikool
  • École Nationale Supérieure Agronomique (ENSA), Alžeeria
  • Alžeeria riiklik agronoomiliste uuringute instituut (INRAA)
  • Itaalia mahe- ja biodünaamilise põllumajanduse uuringute sihtasutus (FIRAB)

 

Eesti ALL põhieesmärgiks on külvikordade mitmekesistamine erinevate kohalike haljasväetiste, segukülvide, vahekultuuride jms, mis tagaksid tootjale mullaviljakuse sõltumatuse välisest sisendist, samas aga annaksid piisava toorme maheturu laienemiseks eelkõige lasteasutuste tarvis.

 

Projekt ID: 0000-0003-1077-1389

Projekti täisnimi: Agroecological Living Laboratories to promote diversified and robust organic productions systems (Agroökoloogiliste printsiipide kasutamine lihtsate ja vastupidavate maheviljelussüsteemide edendamiseks)

Rahastaja: ERA-Net CORE Organic Cofund, Maaeluministeerium

Kestvus: November 2021 - November 2024

Partnerid: CREA, ARAD, ENSA, INRAA, EULS, FIRAB, IUNG-PIB

Koordinaator: Stefano Canali, e-mail: stefano.canali@crea.gov.it

Projekti koduleht: ALL-Organic

Eesti Maaülikooli poolne projektijuht: Liina Talgre, e-mail: liina.talgre@emu.ee