Prindi see leht

PICKFIBER

PICKFIBER - Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement Based on Ecological Recources

Projekti eesmärgiks on kiudainerikka mahetoorainel põhineva toidu väljaarendamine, mis aitaks kaasa ülekaalulisuse probleemi vähendamisele.

Eesti Maaülikooli peamiseks ülesandeks oli koostada ülevaatlik raport mahe- ja tavatoitu võrdlevatest uuringutest, selgitamaks välja mahe- ja tavatoidu erinevusi ning selle mõju tervisele. Raport põhineb teaduslikul kirjandusel, kus käsitletakse seni läbi viidud uuringuid mahe- ja tavatoidu (taimsete ja loomsete produktide) võrdlustest. Lisaks analüüsitakse inim- ja loomkatsete tulemusi – kuidas mahe- ja tavatoit on mõjutanud inimese ja loomade tervist. Eraldi tuuakse välja tavatoidus olevad ained (nii toidu intensiivsest tootmisest tulenevad kemikaalide jäägid, kui ka toidu töötlemisel lisatavad ained), mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ning põhjustada või kaasa aidata ülekaalulisuse tekkimisele. Kogumiku valmimisele aitab kaasa Ewa Rembialkowska, kes on tuntud ekspert Euroopas mahetoidu kvaliteedi ja tervise valdkonnas.

Inglise keelne raport on kättesaadav siin.

Eestikeelne voldik "Mahetoit: loomulik ja kasulik"

Miks eelistada mahetoitu: taimsed saadused

Miks eelistada mahetoitu: loomsed saadused

Miks eelistada mahetoitu: lisaained toidus

Eestikeelne raport

Projekti kestel kavandatakse välja anda ka käsiraamat „Mahetoidust saadud kiudaine, selle füsioloogiline aktiivsus ning seos küllastatustundega“, mis on suunatud Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) ja toiduga tegelevatele ettevõtetele.

Projektis osaleb 9 partnerit viiest erinevast riigist: Hispaania (Nutren-Nutrigenomics - University of Lleida, La Selva Council), Eesti (Eesti Maaülikool), Itaalia (Department of Bioengineering- Polytechnic University of Milan, Institute of Molecular Bioimaging and Physiology, Institute for Construction Technologies, DS Medica s.r.l), Holland (N.V. Noord-Brabant Development Agency) ja Tšehhi (Institute of Physical Biology - University of South Bohemia).

Rohkem infot leiab projekti kodulehelt http://www.pickfiber.eu/ ja Innovation for Welfare kodulehel Projekti juht Eesti Maaülikoolis: Darja Matt, e-mail: darja.matt@emu.ee

Projekt PICKFIBER on Innovation for Welfare alaprojekt ning selle kaasrahastajaks on Euroopa Regionaalnarengu Fond (ERDF) läbi INTERREG IVC programmi. INTERREG IVC programmi eesmärgiks on aidata kaasa teadmiste ja kogemuste vahetamisele Euroopa regioonides.