Prindi see leht

Loomade heaolu ja loomatervishoid

Loomade heaolu ja loomatervishoid mahepõllumajanduses

Eesti Maaülikool teostas 2010. aastal Põllumajandusministeeriumi tellimusel uuringu „Loomade heaolu ja loomatervishoid mahepõllumajanduses“.

Loomade heaolu defineerimisel kasutatakse sageli Suurbritannia Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu defineeritud printsiipe, mida tuntakse kui „viit vabadust“:

 • Olla vaba näljast ja janust
 • Olla vaba ebamugavusest
 • Olla vaba valust, traumadest ja haigustest
 • Olla vaba hirmust ja kannatustest/piinadest
 • Vabadus rahuldada oma normaalseid käitumisharjumusi

Loomade heaolu mõjutavad mitmesugused faktorid, nagu pidamistingimused, ettevõtte juhtimise strateegiad ja tootmismeetodid.

Kuivõrd loomade heaolu sõltub pidamisviisist, siis oli käesoleva uuringu eesmärk võrrelda mahe- ja tavaloomakasvatuses vaba- ja lõaspidamisel piimaveiste heaolust johtuvaid tervisenäitajaid vähemalt 40 loomaga karjades. Lihaveste osas võrreldi tervisenäitajaid vaba- ja hoonega pidamisel.

Uuringu käigus analüüsiti järgmisi näitajaid:

 • mastiit,
 • sigimisprobleemid,
 • jalgade tervislik seisund,
 • produktiivne iga karjas,
 • vasikate tervis,
 • poegimisraskused ja poegimishalvatus,
 • rahaline kulu veterinaarravile.

Piimaveiste heaolu uuringu tulemustest saab lugeda Mahepõllumajanduse Lehest nr 55.

Lihaveiste heaolu uuringu tulemustest saab lugeda Mahepõllumajanduse Lehest nr 56.

 

Lisainfo:
Elen Peetsmann
Tel: (+372) 5304 4003