Prindi see leht

Organic.Edunet

Rahvusvahelise projekti Organic.Edunet eesmärgiks on parandada mahepõllumajanduse ja agroökoloogia valdkonnaga seotud digitaalsete õppematerjalide kättesaadavust ning lihtsustada nende kasutamist ja rakendamist. Selle eesmärgi saavutamiseks loodi mitmekeelne (sh eesti keel) veebipõhine andmebaas, mis sisaldab paljude autorite/organisatsioonide kvaliteetseid õppematerjale, artikleid, videoid ning ettekandeid.  Mahepõllumajandust ja agroökoloogiat käsitlevate digitaalsete materjalide kogumikele on kõigil võimalik portaali kaudu juurde pääseda, neid kasutada ja soovi korral ka enda loodud materjale lisada.

 

Projekti käigus koostati ka mitmeid erinevatele haridusastmetele (põhi- ja kõrgharidus) mõeldud õppestsenaariume, mis kirjeldavad näitlikult, kuidas portaali ja selle materjale oleks võimalik kasutada reaalses õppetöös. Õppestsenaariume kasutati ja katsetati erinevates Euroopa koolides katsekursuste läbiviimisel ja neid tutvustatakse ka riiklikel infopäevadel, kuhu on kutsutud osalema eri huvigruppide esindajad.

 

Rohkem infot Organic.Edunet projekti tegevustest ja tulemustest on võimalik leida:

- www.organic-edunet.eu (projekti koduleht)

 

Projektis osaleb 16 organisatsiooni 10 riigist: Kreeka, Hispaania, Rootsi, Norra, Austria, Eesti, Suurbritannia, Ungari, Rumeenia, Saksamaa. Eestist on partneriteks Miksike ja Eesti Maaülikool.

 

Projekti toetas Euroopa Liit.