Prindi see leht

Õppeprogramm "Toidutootmine ja keskkond"

Eesti Maaülikooli Mahekeskusel on valminud õppeprogramm 8.-12. klassi õpilastele teemal "Toidutootmine ja keskkond". Õppeprogramm koosneb kuuest erinevast õppeseminarist, mis sobivad õpilastele nii terviku kui üksiku seminarina. 

Õppeseminaride eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust toidutootmise ja -tarbimisega seotud keskkonnaküsimustest ning anda süsteemne ülevaade kogu toidutootmise ahelast (sh vajalike sisendite tootmisest). Parem arusaam oma igapäevaste tarbimisvalikute mõjust võimaldab teha keskkonna ja tervise suhtes paremaid otsuseid. Koolituse läbimine võimaldab paremini aru saada toidutootmissüstemist kui tervikust ning mõista erinevate protsesside seoseid keskkonnaga. 

2014. aasta sügisel on Tartu linna ja maakonna koolidel võimalik seminaridel osaleda. Seminarid toimuvad kokkuleppel lekotritega. Seminarid viiakse läbi Eesti Maaülikooli Mahekeskuses või soovi korral ka koolis kohapeal.

Lisainfo ja seminaride läbiviimise info:
Elen Peetsmann
tel: 53044003

Õppeprogrammi valmimist ja läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.