Prindi see leht

Rahvusvaheline mahepõllumajanduse konverents

25-27. augustini toimus Tartus rahvusvaheline mahepõllumajanduse teaduskonverents, mis oli esimene taoline Balti riikides.

Konverentsi avas president Toomas Hendrik Ilves, kes kutsus mahetootjaid suuremale omavahelisele koostööle ja poliitikuid toetama enam mahepõllumajandust: “Meie, poliitikute, ja teie, teadlaste, ühine eesmärk on tagada, et mahetoodang, kui tervisele kõige kasulikum, ei kuuluks enam luksuskaupade kategooriasse,” sõnas riigipea.

Avaesineja Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse uurimisinstituudist rõhutas säästliku põllumajanduse arendamise vajalikkust üha kahanevate loodusressursside tingimustes. Praeguste meetoditega ei saa juba mõnekümne aasta pärast põllumajandustootmist jätkata. Uued loodussõbralikud tehnoloogiad, eelkõige nö ökoloogiline intensiivistamine on äärmiselt oluline.
Prof Carlo Leifert Newcastle ülikoolist käsitles mullaviljakuse parandamise ning säilitamise võimalusi orgaaniliste ainete baasil ning rõhutas kõikide orgaaniliste jäätmete kompostimise vajadust ja nende taastoomist toidutootmise protsessi.

Mahetootmine nõuab terviklikku lähenemist põllumajanduslikule tootmisele – muld-taim –loom ja nendega seotud tasakaalustatud aine- ning energiaringe saavutamisele. Selle kõige igakülgne uurimine on vajalik kohalikes tingimustes väärtusliku inimtoidu tootmiseks. Eestis vajab uurimistöö olulist arendamist, sest siiani tehtud vähesedki katsed on keskendunud sordivõrdlustele ning vaid üksikute kultuuride lühiajalisele võrdlusele erinevates viljelusviisides. Loomakasvatuse osas praktiliselt teadusuuringud puuduvad.

Mahetoidu kvaliteedi uuringud on nii maailmas kui Eestis näidanud selle eeliseid tavatoidu ees (nt puuduvad kahjulikud taimekaitsevahendite jäägid). Toitumiskatseid, kus vaadeldakse mahetoidu mõju inimese tervisele, on siiani maailmas tehtud vähe, sest taolised uuringud on väga keerukad.

Konverentsi avapäeval toimus eestimaiste mahetoodete laat ning osalejatele pakuti konverentsi ajal mahetoorainest valmistatud toitu. Tähistamaks Eesti mahepõllumajanduse 20. aastapäeva, avati Eesti Põllumajandusmuuseumis näitus „Mahepõllumajandus- hea loodusele, hea sinule“, mis jääb avatuks aasta lõpuni.

Konverentsi teadusartiklid avaldati  Agronomy Research eriväljaandes.

Kokkuvõtteid konverentsi avaettekannetest saab lugeda Mahepõllumajanduse Lehest nr 49.


Konverentsi korraldasid Eesti Maaülikool, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Põllumajandusministeerium ja NJF (Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Ühendus). Toetajateks olid Hasartmängumaksu Nõukogu, Baltic Agro AS, Pajumäe talu, Vändra Leib OÜ, TÜ Eesti Mahe ja Taali Mesila OÜ.

Konverentsi ametlik kodulehekülg