Prindi see leht

Musta sõstra masinkoristuskatse

Mahe musta sõstra masinkoristuskatse

EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus viib Põllumajandusministeeriumi tellimusel aastatel 2006-2014 läbi mahe musta sõstra masinkoristuse katse.

Katse eesmärk:

  • Selgitada turbamultši ja genotüübi mõju musta sõstra produktiivsusele ja saagi kvaliteedile maheviljeluse tingimustes,
  • masinkoristuse rakendamisel uurida haiguste ja kahjurite levikut ning looduslike tõrjepreparaatide ja väetiste kasutamisvõimalusi. 
Katse lühike kirjeldus: Katse on rajatud 2006.a. sügisel viie sordiga, kahe variandiga kolmes korduses. Sordid: ‘Pamjati Vavilova’, ‘Titania’, ‘Intercontinental’, ‘Ben Lomond’ ja ‘Ben Alder’, variandid: ilma multšita ja turbamultšiga. Katses on 30 katselappi, igal lapil 25 põõsast, istutusskeem 3,5 m x 0,8 m (üks katselapp 75 m2). Katse kogupind 0,4 ha.

Katseandmetega on võimalik tutuvuda siin.

Katse korraldaja: Kersti Kahu, e-post: kersti.kahu@emu.ee