Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

26.-27. oktoobril toimub Kopenhaagenis konverents „Puhta Balti mere dieet“

Konverents toimub projekti BERAS Implementation raames ja selle peamiseks eesmärgiks on arutleda võimaluste üle, kuidas mahetoidu tarbimisega aidata kaasa Läänemere kaitsele. Keskendutakse tarbijapoolsele nõudlusele ning Ühtse Põllumajanduspoliitika rollile olukorra mõjutamisel. Jagatakse häid kogemusi nii talunike, töötlejate, turustajate, teadlaste kui ametnike ja poliitikute poolt. 26. oktoobril kell 13-17.30 on konverentsile oodatud kõik huvilised. Käsitletavad teemad on jagatud kolmeks: ökoloogiline taaskasutav põllumajandus, mahetoitlustamine, ühtne põllumajanduspoliitika. ...

4. novembril toimub Võrumaal mahekonverents „Tervislik toit ja selle tootmise perspektiivid"

Head mahetootjad, mahetootmisest ja -mõtlemisest huvitatud ettevõtjad ja ametnikud! Olete väga oodatud osa võtma Võru maavalitsuse, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti maaülikooli mahekeskuse korraldatavast mahekonverentsist „Tervislik toit ja selle tootmise perspektiivid". Tegemist on konverentsiga, kus püütakse leida vastuseid mahetootmise kõige põletavamatele küsimustele, aidatakse leida maheideedele kaasamõtlejaid ning jagatakse praktilisi nõuandeid mahetootmise valdkonnas. Lisaks huvitavatele teemaarendustele on kohapeal võimalik tutvuda kõige moodsama mahetehnikaga Eesti...

Mahestipendiumi stipendaadid on selgunud

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse 2011.a. stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Karin Zereen tööga “Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs“, juhendajaks MSc Darja Matt. Parima magistritöö stipendiumi sai Karin Praks töö eest “Meemesilaste (Apis mellifera L.) kasutamine hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.)” Töö juhendajateks olid prof. Marika Mänd ja MSc Riin Muljar. Publitseeritud mahepõllumajanduse teemalise teadusartikli katergoorias premeeriti artikkel The structure of...

Selgusid aasta parim mahetootja ja mahetoode

Pühapäeval, 18. septembril kuulutati Eesti Vabaõhumuuseumi Leivapäeval välja Eesti parim mahetootja ja Eesti parim mahetoode. Eesti parim mahetootja 2011 on Riido talu Saarmaal, mille peremeesteks on Jaan ja Anne Kiider. Teise koha pälvis Uus-Vainu talu Läänemaalt ning kolmanda koha Kaire Vannas Hiiumaalt. Eesti parimat mahetoodet 2011 – kamaga šokolaadikreemi valmistab FIE Katrin Seppa-Silmere Otepäält. Konkursil pälvis teise koha Kaasiku Mahetalu OÜ õunamahl, kolmanda koha Edgar Koltsi Mustika krõps, ära märgiti OÜ Taali Mesila Metsamesi taruvaiguga. Kamaga šokolaadkreemi, a...

Valmisid mahepõllumajandust tutvustavad videoklipid

Kolmes mahetoitu tutvustavas videoklipis tutvustatakse kõige olulisemaid põhimõtteid, mille poolest erineb mahetootmine tavatootmisest. Klipid on kättesaadavad www.youtube.com/maheklubi. Videod valmisid Eesti Maaülikooli Mahekeskuse eestvedamisel, toetas Põllumajandusministeerium. „Eesti elanike teadlikkus mahe- ehk ökotoodetest, nende erinevusest võrreldes tavatoodetega ning eelistest tavatoodete ees võiks olla suurem – seepärast alustame videotes mahetootmise tutvustamist päris algusest. Tihti arvatakse, et kõik, mis on kasvanud või valmistatud Eestis või pärit talust, on ka mahetoo...

Mahestipendium 2011

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2011.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 130 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-a noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2010/2011 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2010. või 2011. a. publitseerinud mahepõll...

Maaülikooli mahepäev Tõnissoni aias 25.08.2011

20. sajandi alguses rajas tulevane riigivanem Jaan Tõnisson koos venna Jüri Tõnissoniga Tartu piirile Eerikale tolleaegse suurima aiandustalu, kus praegu areneb Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduslik uurimiskeskus.  Eesti Maaülikool kutsus neljapäeval, 25. augustil kõiki huvilisi tutvuma mahepõllumajanduse põhimõtete ning Tõnissoni aias ja PKI Eerika katsealadel läbiviidavate põldkatsetega. Selgitati ka keskkonna ja põllumajanduse vahelisi seoseid ja tutvuti aiandustalu ajalooga. Professor Anne Luik rääkis, miks on oluline pöörata tähelepanu keskkonna- ja te...

Mahepõllumajanduse Koostöökogul osalenud Taani lihatöötleja soovitab Eestil rohkem mahesigu kasvatada

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kokkusaamisel osalenud Taani maheliha töötlemis- ja turustusettevõte Hanegal A/S soovib Eestist rohkem maheliha osta ning on valmis Eesti maheseakasvatusele kaasa aitama. Taani ettevõtte Hanegal A/S eksperdid Fie Graugaardi ja Ulrich Kern-Hansen külastasid koostööpartnerit Märjamaa Lihatööstust ja teisi maheettevõtteid. Hanegal ostab Märjamaa Lihatööstuselt maheveise- ja mahelambaliha alates 2009. aastast. Taani ekspertide Fie Graugaardi ja Ulrich Kern-Hanseni sõnul on nad Eestist pärit veise- ja lambaliha kvaliteediga rahul. „M...

Mahepõllumajandus Eestis 2010

Ilmunud on kakskeelne trükis Eesti mahepõllumajandusest aastal 2010. 2010. aastal suurenes mahemaa pind võrreldes 2009. aastaga 19%, 121 815 hektarini, millest üleminekuaja oli läbinud 82 628 ha (68%).  Kogu põllumajandusmaast moodustab mahemaa ca 13%. Mahepõllumajanduse registris oli 1356 mahetootjat, kelles 848 tootjat tegeleb ka maheloomakasvatusega. Keskmine maheettevõtte suurus oli 2010. aastal 90 hektarit. Suurimatel maheettevõtetel oli üle 1000 hektari mahepõllumajanduslikku maad. Mahetoidu töötlejaid oli 2010. aastal 40. Umbes pooled neist valmistavad nii mahe- kui ka tavatoodangut. Vaid mahetoo...

Mahestipendiumi pälvisid juustutootmise ja kultuurmustika teemalised uurimustööd

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse 2010.a. stipendiumikonkursil sai parima magistritöö stipendiumi Viljar Veidenberg töö eest „Tava- ja mahepiima võrdlus juustutootmise seisukohalt“. Töö juhendajad olid Ivi Jõudu ja Indrek Tamm. Bakalaureusetöö eest pälvis stipendiumi Angela Hiiesalu tööga „Kultuurmustikate maheviljelemine“, juhendajaks Marge Starast.

Maaülikool on projekti PICKFIBER partner

 2010. aasta mais alustati Eesti Maaülikoolis rahvusvahelise projektiga PICKFIBER (Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement Based on Ecological Resources– rahvusvahelise koostööl ja teadmistel põhinev ekspertide platvorm toidu arendamise valdkonnas), mille üldeesmärgiks on kiudainerikka mahetoorainel põhineva toidu väljaarendamine, mis aitaks kaasa ülekaalulisuse probleemi vähendamisele.

Mahetöötlemise ja –toitlustamise huvilised arutlevad arenguvõimaluste üle

18. ja 19. novembril 2010 korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus Tallinnas hotellis St Olav konverentsi ja seminari, kus arutletakse mahetöötlemise ja –toitlustamise arendamist. Käsitletakse nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka seniseid kogemusi ja praktilisi näiteid meilt ja mujalt. Külalisesinejaks on Harald Hoppe Saksamaalt, kes omab pikaajalist kogemust mahepõllumajanduse edendamise ja mahetoitlustamise alal. Praegu juhib ta maherestorani ning avaliku sektori asutuste mahetoitlustamisega tegelevat ettevõtet, kus serveeritakse 5000 toiduportsjonit päevas.

Tulemas on mahetöötlemise ja -toitlustamise konverents ning mahetoitlustamise seminar

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab koostöös Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusega 18. novembril mahetöötlemise ja -toitlustamise konverentsi ning 19. novembril mahetoitlustamise seminari. Konverentsi ja seminari tellija on Põllumajandusministeerium. Eestis on juba arvestatav hulk mahepõllumajanduslikku maad, mahetootjate arv on aasta-aastalt suurenenud ning kasvamas on ka  tarbija huvi mahetoidu vastu. Ebapiisavalt on aga mahetoitu töötlevaid ettevõtteid ja mahetoitlustajaid.  Konverentsil tutvustatakse mahetoidu erinevusi, räägitakse maheturu olukorrast meil ja mujal, tutvustatakse mahetoidu tö&ou...

Huvi mahetöötlemise ja -toitlustamise vastu on suurenemas

Huvi 29. oktoobril Tallinn FoodFest 2010 raames toimunud mahetöötlemise, -toitlustamise ja –turustamise seminari vastu näitab, et lähiajal võib loota mahetoidu kättesaadavuse paranemist. Hetkel on Eestis juba 1360 mahetootjat ning mahemaad ligikaudu 120 000 hektarit, kuid töötlemine vajab arendamist, et mahetoodang ka tarbijateni jõuaks. Seminarist võtsid osa mitmed juba tegutsevad toidutöötlemis- ja turustamisettevõtted, alles alustavad ettevõtted ning koolide ja lasteaedade esindajad.

Roheline filmiõhtu "Meie toidame maailma"

20.oktoobril algusega kell 16.30 toimub Eesti Maaülikoolis filmiõhtu "Meie toidame maailma". Film räägib toidust globaliseerumise kontekstis, kalameestest, talunikest, kaugsõidu veoautojuhtidest ja võimukatest korporatsioonijuhtidest, kauba- ja rahavoogudest – puudusest külluse keskel. Kell 16.30 saab aula fuajees degusteerida eestimaiseid mahetooteid, filmiga alustame kell 17.00. Filmile järgneb aruteluring EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainsituudi õppedirektori Are Selge ja Mahekeskuse juhataja Sirli Pehmega. Filmiõhtu on tasuta ja avatud huvilistele nii Maaülikoolist kui väljastpool...

Selgusid "Parim mahetootja 2010" ja "Parim mahetoode 2010"

Täna Eesti Vabaõhumuuseumis toimunud leiva- ja kartulipäeval kuulutati aasta parimaks mahetootjaks Arvo Veidenbergi Pajumäe talu ja parimaks mahetooteks AS Saidafarmi juust “Saida valge juust”. Parima mahetootja kategoorias tuli teisele kohale Aivar ja Tiiu Siimu Elujõud OÜ ning kolmandale kohale Aili ja Tõnis Taalile kuuluv Taali Mesila OÜ. Parima mahetoote kategoorias kuulutati teise koha vääriliseks Katrin Seppa-Silmere pähklimüsli tumedas šokolaadis ja kolmanda koha pälvis Orapera Ökotalu kohvijook “Taluhommik”.

Mahestipendium 2010

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2010.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 2000 krooniga, parimat magistritööd 3000 krooniga ja ühte kuni 35-a noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 5000 krooniga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2009/2010 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2009. või 2010. a. publitseerinud mahep&...

Mahepõllumajanduse Koostöökogu valis uueks eesistujaks TÜ Eesti Mahe

28.05.2010 Otepääl 26.-27. mail toimunud Mahepõllumajanduse Koostöökogu kokkusaamisel valiti uue aastase perioodi eesistujaks tulundusühistu Eesti Mahe, kes võttis selle kohustuse üle Eesti Maaülikooli Mahekeskuselt. Kohtumisel arutati sügisel esmakordselt toimuva Aasta mahetootja ja Aasta mahetoote 2010 konkursi tingimusi. Täpsem info konkursi toimumise aja ja tingimuste kohta avalikustatakse juuni lõpus kodulehel www.maheklubi.ee. Kokkusaamisel arutati ka mahetoetuse ning ühtse põllumajanduspoliitika 2013+ teemadel, et esitada oma ettepanekud ja seisukohad Põllumajandusministeeriumile.

Rohelise ülikooli nädal maaülikoolis

10-14.mai toimub Eesti Maaülikoolis juba teine rohelise ülikooli nädal. Eesmärgiks on tutvustada erinevaid rohelise mõtteviisi ja meie ülikooliga seotud tegevusi, et rohelise ülikooli teemat meie tudengitele ja töötajatele lähemale tuua.   Esmaspäeval, 10.mail kell 11.30-13.00, degusteeritakse peamaja kohvikus kodumaiseid mahetooteid. Maitsta saab nt Pajumäe talu kohupiimasid, Vändra Leiva tooteid, Taarapõllu talu marjakrõpse ja moose.   Lisaks saab vaadata kuulsat dokumentaalfilmi Kodu, meisterdada tuulelohesid, teha ökodisaini, osaleda ülikoolilinnaku heakorratalgutel ja mõ...

Mahepõllumajandus Eestis 2009

Ilmunud on kakskeelne trükis Eesti mahepõllumajandusest aastal 2009. Brošüüri koostas Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ning andis välja Põllumajandusministeerium. Mahepõllumajandusliku maa pind suurenes 2009. aastal võrreldes eelmise aastaga 18%, ületades 100 000 hektari piiri. 102 767 hektarit moodustas Eesti kogu põllumajandusmaast rohkem kui 11%. Selle tulemusega kuulub Eesti mahepõllumajandusmaa osakaalu poolest maailma esikümnesse. Üleminekuaja läbinud maad ehk mahemaad oli 76 625 ha. Mahepõllumajanduse registris oli 1278 tootjat, neist ligi 900 tegeles lisaks taimekasvatusele...

Kuidas on seotud GMO-soja ja jõulupraad?

Eesti Maaülikool ja Eesti Roheline Liikumine korraldavad 10. detsembril algusega kell 12 maaülikooli peahoones Kreutzwaldi 1A (ruumis 038) seminari „Kuidas valmib Sinu jõulupraad?“. Seminari külalisesineja on Norma Gimménez Paraguayst.