Prindi see leht

Uudised

Maheklubi

Maheloomakasvatuse õpe Eestis vajab edasiarendamist

Projekti „Uue maheloomakasvatuse alase kutsehariduse ja-koolituse raamistiku koostamine ja testimine Euroopas“ tulemusena viidi läbi pilootkursus ja valmis õppeprogramm maheloomakasvatuse valdkonnas. Eestis, Itaalias, Saksamaal ja Kreekas viidi läbi pilootkursus, kus liskas teoreetilisele õppele klassiruumis omandati teadmisi ka mahetaludes. Eestis külastasid õppurid nelja mahetalu (Pajumäe talu, Puutsa talu, Konju Mõisa talu ja Hillar Kalda lambafarm) ja Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi. Poolas ja Hispaanias viidi läbi nõustamislaborid, kus osalejad arendasid oma ettevõtluse oskusi ja tööta...

Maheloomakasvatuse konverentsil arutati, kuidas arendada maheõpet

24. novembril toimus Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline konverents „Maheloomakasvatuse võimalused ja hariduse ning ettevõtluse roll valdkonna arendamises“, kus arutleti maheloomakasvatuse väljakutsete ja hariduse rolli üle sektori edendamises. Konverentsil esinenud Dr Gonzalo Palomo Guijarrorääkis, et Hispaanias muutub järjest populaarsemaks e-õpe. „Kuna tootjatel ei ole võimalik pikaks ajaks talust eemal olla, siis e-kursustel osalemine annab neile võimaluse uusi teadmisi omandada, suhelda ekspertide ja teiste tootjatega“, sõnas Dr Gonzalo Palomo Guijarro.

2015. a mahestipendiumi stipendiaadid on selgunud

Täna premeeris Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba seitsmendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputöid ja tunnustas noorteadlasi publitseeritud teadusartikli eest rahalise stipendiumiga. 2015.a stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Greete Kahu tööga „Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussikooslusele“, juhendaja oli dotsent Endla Reintam. Parima magistritöö stipendiumi sai Annemai Tuvikene töö „Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 2014. aastal“ eest. Töö juhendajateks olid Elen P...

Maaülikool avab Tõnissoni majas Arnold Rüütli posteri 

Neljapäeval, 24. septembril kell 16.00 avatakse Eerikal Eesti Maaülikooli mahekeskuses President Arnold Rüütli teadustegevust käsitlev poster. Tartu linna piiril Eerikal asuvas Tõnissoni majas on toimetanud kaks riigipead – iseseisvuse mõtte üks oluline kandja ning taastaja, esimene riigivanem Jaan Tõnisson pidas seal tänini vilju kandvat õunaaeda. Häärber kuulus tema vennale Jüri Tõnissonile ning lisaks õuntele kasvatasid vennad seal veel palju teisigi aiasaadusi ning edendasid laialdast aianduslikku tegevust istikute, seemnete, aiasaaduste ja aiandustarvikute abil. Möödunud sajandi ...

Mahestipendium 2015

Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2014/2015. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2014. või 2015. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EM&Uu...

Mahekonverentsil võrreldi mahenõudluse kasvu megatrendiga 

Neljapäeval, 20. novembril peetud konverentsil „Eesti mahepõllumajandus täna ja tulevikus“ tõdeti, et nõudlus mahetoodete järele kasvab kiiremini kui tootmine. Ka Eesti mahepõllumajanduse arengukavas seatud sihid eeldavad suurt mahetootjate kasvu. 300 osalejaga konverentsiga tähistati Eesti mahepõllumajanduse 25. aastapäeva.  Avakõne pidanud Šveitsi mahepõllumajanduse uurimisinstituudi FiBL direktor Dr Urs Niggli tõi välja, et tarbijate nõudlus ja maheturud kasvavad mahetootmisest kiiremini. „Jätkusuutlikkus on kauakestev megatrend ning mahepõlluma...

Selgusid mahepõllumajandusalaste teadustööde stipendiaadid

Eelmisel reedel premeeris Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba kuuendat korda parimaid maaülikooli tudengeid mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja noorteadlasi publitseeritud teadusartikli eest eraalgatuslikult kogutud rahalise stipendiumiga. 2014. aasta stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Maario Eeriksoo tööga „Viljelusviisi mõju kultuuride umbrohtumusele“. Juhendajad olid Liina Talgre ja Endla Reintam. Parima magistritöö stipendiumi sai Helena Palmeos töö „Viljelussüsteemide mõju umbrohtumisele külvikorras“ ee...

KONVERENTS "EESTI MAHEPÕLLUMAJANDUS TÄNA JA TULEVIKUS" 20.11.2014

Konverentsil antakse ülevaade mahepõllumajanduse praegusest olukorrast Eestis, tutvustatakse Eesti teadusuuringute tulemusi ja innovaatilisi lahendusi ning oma kogumusi jagavad maheettevõtted. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist FIBL, kes tutvustab mahepõllumajanduse arengutrende maailmas.   Konverentsiga tähistatakse ühtlasi mahepõllumajanduse 25. aastapäeva Eestis. Oodatud on mahetootjad, -töötlejad, nõustajad, teadlased ja teised mahetoiduhuvilised. Konverentsi programm ja registreerumine: http://mahekeskus.emu.ee/uudised/mahekonverents-2014/ 

Eesti Maaülikoolis algab uus maheloomakasvatuse kursus

Eesti Maaülikoolis algab 7. oktoobril uus maheloomakasvatuse kursus, kus osaleb 20 inimest. Kursuse pikkuseks on 80 tundi, millest 45 tundi toimub praktilise õppena mahetaludes. Kursuse raames külastatakse nt Airi Külveti maheveisekasvatust, mahepiimakarja kasvatusega tegelevat Pajumäe talu ja meiereid ning 2014. aasta parimat mahetootja Martin Repinski Konju Mõisa talu. Kursus toimub rahvusvahelise projekti Livorg raames (eestikeelne tõlge: uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja testimine Euroopas). LivOrg projekti eesmärgiks on luua maheloomakasvatuse valdkonna jaoks harmooniline ja ühtne VET (kutseharidus ja –koo...

Maaülikooli mahepärastlõuna

Eesti Maaülikool kutsub neljapäeval, 4. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale.   Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks. Kaasa saab noppida ka maheaia õunu! Ringkäiku viib läbi prof. Anne Luik.Kohapeal saab kaasa osta ka Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku talude toodangut! (www.let.ee)

Mahestipendium 2014

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2014. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 150 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. Esimest korda premeeritakse ka EMÜ üliõpilast ja/või töötajat parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 100 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse tee...

Infopäev "Haljasväetised mullaviljakuse ja saagikuse parandamiseks

SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus kutsub mahetootjaid tasuta infopäevale „Haljasväetised mullaviljakuse ja saagikuse parandamiseks“ 23. juulil 2014 Tartumaal EMÜ Mahekeskuses. Haljasväetistel on oluline roll taimetoitainete varu suurendamisel ja nende kadude vältimisel mullas. Just on saabumas aeg, kus koristusjärgselt on oluline katta maa talviste haljasväetistest vahekultuuridega.

Mahestipendiumi stipendiaadid on selgunud

Tänavu premeerib Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba viiendat korda parimaid maaülikooli tudengeid mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja noorteadlast publitseeritud teadusartikli eest rahalise stipendiumiga. Parima bakalaureusetöö eest sai 130 eurose stipendiumi Martin Kukk, kes kaitses 2013.a kevadel töö teemal „Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides“. Töö juhendajad olid Eve Runno-Paurson ja Maarja Öpik. Parima magistritöö kategoorias sai 200 euro suuruse stipendiumi Mirjam Pikkmets-Kaas töö eest „Mahetoorpiima kvaliteedi uurimine a...

Mahepõllumajanduse Koostöökogu soovib, et mahepõllumajanduse toetus läheks toodangut andvatele mahetootjatele

Mahepõllumajanduse Koostöökokku kuuluvad organisatsioonid kohtusid sel nädalal, et arutada mahepõllumajanduse päevakajalisi küsimusi, arutluse all oli ka hiljuti avalikkuse suurt tähelepanu pälvinud mahetoetuse mittesihipärase maksmise juhtum. Mahepõllumajanduse Koostöökogu on Põllumajandusministeeriumiga sarnasel seisukohal, et mahetoetuse maksmise tingimused tuleks üle vaadata, eesmärgiga toetada mahetoidu tootmisele pühendunud tootjaid ja välistada mahetoetuse mittesihipärase kasutamise juhtumid.  Mahepõllumajanduse Koostöökogu ei pea õigeks, et mahepõ...

Itaalia maheekspert: 50% Itaalia koolides pakutavast toidust on mahetoit

Esmaspäeval Tartus toimunud konverentsil „Mahepõllumajanduse arengusuunad. Mahetoit lasteasutustes“ rääkis Itaalia eduloost lasteasutuste mahetoitlustamises ekspert Andrea Ferrante. Itaalias serveeritakse iga päev 1,2 miljonit portsjonit mahekoolilõunat ning näiteks Rooma koolide igapäevasest 150 000 lõunaportsjonist on mahe 65%. Konverentsil osalejad leidsid, et Eestis on vaja riiklikku mahetoidu kasutuselevõttu toetavat programmi, samuti peaks olema kohalike omavalitsuste prioriteediks oma lasteasutustes kvaliteetse toidu pakkumine. „Lastele kõrge kvaliteediga toidu ja ehedate maitsete pakkumine on ele...

Konverents "Mahepõllumajanduse arengusuunad. Mahetoit lasteasutustes"

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 21. oktoobril Tartus konverentsi "Mahepõllumajanduse arengusuunad. Mahetoit lasteasutustes". Konverentsi eesmärgiks on tõsta teadlikkust mahetoidust ning selgitada ja suurendada mahetoidu kasutamise võimalusi lasteaedades ja koolides. Oma kogemusi mahetoitlustamise korraldamisest jagab välislektor Andrea Ferrante Itaaliast, kus mahetoidu kasutamine on laialt levinud – keskmiselt 40% lasteasutustes pakutavast toidust on mahetoit.  Konverentsile on oodatud lasteasutuste toitlustamisega tegelevad isikud, lapsevanemad, mahetootjad, mahetoodete turustajad, samuti Sotsiaalministeeriumi, Haridus-j...

Maaülikooli mahepärastlõuna

Eesti Maaülikool kutsub neljapäeval, 5. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale. Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu tootmiseks. Kaasa saab noppida ka maheaia õunu! Ringkäiku viib läbi prof. Anne Luik. Tõnissoni maja asub Viljandi ringil Eerikal kohe pärast linnapiiri paremat kätt pargis. Kohale saab liinibussiga nr 7, peatus Eerika. Asukohakaart: http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/ Lisainformatsioon: Elen Peetsmann, elen.peetsmann@emu.ee, tel: 53044003 Mahepäev toimub jätkusuutlik...

Mahestipendium 2013

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2013. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 130 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2012/2013 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2012. või 2013. aastal publitseerinud mahe...

Konverents "Põllumajandus ja keskkond"

Eesti Maaülikooli aula, Kreutzwaldi 1, Tartu 29. mai 2013 Mai on keskkonnakuu! Meie piirkonna üheks olulisemaks keskkonnaprobleemiks on Läänemere saastumine, milles põllumajanduslik hajareostus mängib oma rolli. Konverentsil "Põllumajandus ja keskkond" antakse ülevaade, milline on meie tänasest põllumajandusest lähtuv saaste, kuidas see mõjutab vett, mulda ja elusorganisme ning arutletakse võimalike keskkonnasäästlike tehnoloogiate üle tagamaks loodushoidlikkust. Konverents toimub Läänemere piirkonna programmi Interreg projekti BERAS Implementation (Läänemere ökol...

Taimede lummuse nädal avab ukse taimemaailma

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse koordineerimisel toimuvad 18. mail tähistatava ülemaailmse taimede lummuse päeva raames põnevast taimemaailmast huvitatutele 13.-19. maini erinevad üritused üle terve Eesti. Sel aastal teistkordselt tähistatava päeva puhul avavad huvilistele oma uksed teiste seas näiteks Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Tartu Ülikooli botaanikaaed, Eesti Maaviljeluse Instituut,  Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Põllumajandusmuuseum, toimuvad õppekäigud metsa ja matkaradadele, erinevad töötoad ning kogenud arboristid näitavad näiteks seda, kuidas ohutult puu otsa ronida ja sealt...