Prindi see leht

Uudised

Maheklubi

Mahekonverentsil võrreldi mahenõudluse kasvu megatrendiga 

Neljapäeval, 20. novembril peetud konverentsil „Eesti mahepõllumajandus täna ja tulevikus“ tõdeti, et nõudlus mahetoodete järele kasvab kiiremini kui tootmine. Ka Eesti mahepõllumajanduse arengukavas seatud sihid eeldavad suurt mahetootjate kasvu. 300 osalejaga konverentsiga tähistati Eesti mahepõllumajanduse 25. aastapäeva.  Avakõne pidanud Šveitsi mahepõllumajanduse uurimisinstituudi FiBL direktor Dr Urs Niggli tõi välja, et tarbijate nõudlus ja maheturud kasvavad mahetootmisest kiiremini. „Jätkusuutlikkus on kauakestev megatrend ning mahepõlluma...

Selgusid mahepõllumajandusalaste teadustööde stipendiaadid

Eelmisel reedel premeeris Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba kuuendat korda parimaid maaülikooli tudengeid mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja noorteadlasi publitseeritud teadusartikli eest eraalgatuslikult kogutud rahalise stipendiumiga. 2014. aasta stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Maario Eeriksoo tööga „Viljelusviisi mõju kultuuride umbrohtumusele“. Juhendajad olid Liina Talgre ja Endla Reintam. Parima magistritöö stipendiumi sai Helena Palmeos töö „Viljelussüsteemide mõju umbrohtumisele külvikorras“ ee...

KONVERENTS "EESTI MAHEPÕLLUMAJANDUS TÄNA JA TULEVIKUS" 20.11.2014

Konverentsil antakse ülevaade mahepõllumajanduse praegusest olukorrast Eestis, tutvustatakse Eesti teadusuuringute tulemusi ja innovaatilisi lahendusi ning oma kogumusi jagavad maheettevõtted. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist FIBL, kes tutvustab mahepõllumajanduse arengutrende maailmas.   Konverentsiga tähistatakse ühtlasi mahepõllumajanduse 25. aastapäeva Eestis. Oodatud on mahetootjad, -töötlejad, nõustajad, teadlased ja teised mahetoiduhuvilised. Konverentsi programm ja registreerumine: http://mahekeskus.emu.ee/uudised/mahekonverents-2014/ 

Eesti Maaülikoolis algab uus maheloomakasvatuse kursus

Eesti Maaülikoolis algab 7. oktoobril uus maheloomakasvatuse kursus, kus osaleb 20 inimest. Kursuse pikkuseks on 80 tundi, millest 45 tundi toimub praktilise õppena mahetaludes. Kursuse raames külastatakse nt Airi Külveti maheveisekasvatust, mahepiimakarja kasvatusega tegelevat Pajumäe talu ja meiereid ning 2014. aasta parimat mahetootja Martin Repinski Konju Mõisa talu. Kursus toimub rahvusvahelise projekti Livorg raames (eestikeelne tõlge: uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja testimine Euroopas). LivOrg projekti eesmärgiks on luua maheloomakasvatuse valdkonna jaoks harmooniline ja ühtne VET (kutseharidus ja –koo...

Maaülikooli mahepärastlõuna

Eesti Maaülikool kutsub neljapäeval, 4. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale.   Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks. Kaasa saab noppida ka maheaia õunu! Ringkäiku viib läbi prof. Anne Luik.Kohapeal saab kaasa osta ka Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku talude toodangut! (www.let.ee)

Mahestipendium 2014

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2014. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 150 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. Esimest korda premeeritakse ka EMÜ üliõpilast ja/või töötajat parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 100 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse tee...

Infopäev "Haljasväetised mullaviljakuse ja saagikuse parandamiseks

SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus kutsub mahetootjaid tasuta infopäevale „Haljasväetised mullaviljakuse ja saagikuse parandamiseks“ 23. juulil 2014 Tartumaal EMÜ Mahekeskuses. Haljasväetistel on oluline roll taimetoitainete varu suurendamisel ja nende kadude vältimisel mullas. Just on saabumas aeg, kus koristusjärgselt on oluline katta maa talviste haljasväetistest vahekultuuridega.