Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele" ootab kaastöid

Tänavu täitub kolmkümmend aastat mahepõllumajanduslikku tegevust Eestis. Meie mahetootmine on jõudsalt edenenud hõivates juba viiendikku põllumajandusmaad. Ent nii saagid kui ka toodete tarbimine pole veel jõudnud oodatud tasemele. Selleks vajame enam teadmisi, kuidas paremini hoida ja parandada nii muldade kui ka põllumajandusloomade viljakust ja tervist, kuidas talitseda umbrohte ja taimekahjustajaid ning toetada tolmeldajaid putukaid ja taimekahjurite looduslikke vaenlasi. Samuti kuidas mahetooteid töödelda ja turustada ning tarbimist edendada.

Kolmekümnenda aastapäeva puhuks annab Eesti Maaülikooli Mahekeskus välja järjekordse kogumiku „TEADUSELT MAHEPÕLLUMAJANDUSELE“. Kogumik on suunatud nii põllumajandustootjatele kui ka laiemale publikule.

Palume kaastööd, artiklid, esitada hästi arusaadavas lihtsas keeles, lõpetades järeldustega, mida praktikas oluline silmas pidada. Maksimaalne artikli pikkus on 5 lk (formaadis A4). Artikli nõuded.

Kogumiku toimetaja on vanemteadur Luule Metspalu, kõik artiklid eelretsenseeritakse toimetuse kolleegiumi poolt.

Kaastööd palume esitada hiljemalt 25. märtsiks 2019 Luule Metspalule, aadressil: luule.metspalu@emu.ee

 

Loodame arvukaid kaastöid!

 

Elen Peetsmann

Eesti Maaülikooli Mahekeskus
elen.peetsmann@emu.ee

Tel: 53044003