Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Selgusid 2016. a mahestipendiumi stipendiaadid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris novembris juba kaheksandat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud teadusartikli autoreid rahalise stipendiumiga.

Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Andra Pukk tööga Toidukulude päevamaksumuse muutus mahetoidule üleminekul Eesti lasteaedades“, juhendaja oli Ülle Roosmaa.
Töös tehtud kalkulatsioonide põhjal leiti, et kui lasteaiad hakkaksid töös käsitletud põhitoiduaineid mahedalt tarbima, muutuks nende toidukulude maksumus päevas lapse kohta 8-12% kallimaks. Seega on väga tähtis teha koostöö lastevanematega - neile tuleks korraldada erinevaid üritusi ning infotunde, et teadvustada mahetoidu kasulikke omadusi lapse tervisele.

Parima magistritöö stipendiumi sai Kaia Treier töö „Röövtoiduliste lülijalgsete arvukus ja mitmekesisus põllumajandusmaastiku elementidel“ eest, juhendajateks olid Eve Veromann ja Riina Kaasik. Töös uuriti, millised maastikuelemendid panustavad enim maapeal liikuvate röövtoiduliste lülijalgsete arvukuse soodustamisse. Tulemused soovitavad põllupeenarde rajamist ja erinevate maastikuelementide planeerimisel arvestada, et röövtoiduliste lülijalgsete poolt pakutavate ökosüsteemi teenuste jõudmiseks põllule on agraarmaastikus olulised nii lineaarsed kui ka areaalsed maastikuelemendid. Lineaarseteks elementideks on igasuguse struktuuriga rohtne põlluserv (e püsitaimestikuga põllupeenar, võra katvus alla 30%), mis võib sisaldada ka kraave ning igasuguse struktuuriga puiskoridor (lineaarne puude ja põõsastega ala), kus võra katvus on üle 30%. Mõõdult peaksid need olema 2–12,5 m laiad ja minimaalselt 150 m pikad. Areaalseteks maastikuelementideks on heinamaa, haljaskesa ja metsaserv, mille laius ja pikkus on minimaalselt 60 m.

Teadusartiklite kategoorias premeeriti noorteadlase Berit Teini artikkel „The potato tuber disease occurrence as affected by conventional and organic farming systems“, mis uuris mahe- ja tavaviljeluse süsteemis kartulimugulate nakatumist erinevatesse haigustesse. Artikkel avaldati ajakirjas American Journal of Potato Research (1.1) nr. 92 (6), kaasautoriteks olid Karin Kauer, Eve Runno-Paurson, Viacheslav Eremeev, Anne Luik, Are Selge ja Evelin Loit.

Palju õnne stipendiaatidele!

Mahestipendiumi fond loodi 2009.a Eesti Maaülikooli professor Anne Luige poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Nordea pangas (märksõna „ökostipp“).
Täname kõiki seniseid stipendiumifondi toetajaid!


Uus konkurss toimub juba 2017. aasta sügisel!