Prindi see leht

Liikuvtapamaja kasutusvõimalused Eestis

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut teostas Põllumajandusministeeriumi tellimusel 2010. aastal uuringu mobiilse liikuvtapamaja kasutusvõimalustest Eestis.

Paljudel loomakasvatajatel, eriti väiketootjatel ei ole võimalust töödelda oma toodangut sellise kvaliteedini, et saaks liha ja lihatooteid turustada kohalikul turul või eksportida- esimene takistus on tapavõimaluste vähesus. Maheloomi on praegu võimalik tappa kahes tunnustatud tapamajas – Märjamaal ja Saaremaal. Eriti Lõuna-Eesti talunikele jäävad need aga liiga kaugele.

Üks võimalus oleks kasutada liikuvtapamajasid, mis sobivad nii mahe-, väike- kui nišitootjatele. Arvestades seda, et transport pika maa taha tekitab loomadele stressi, võiks liikuvtapamaja olla hea lahendus ka liha kvaliteedi seisukohalt.

Eeluuringu eesmärgiks oli selgitada välja liikuvtapamaja majanduslik otstarbekus ja pakkuda lahendusi liikuvtapamaja kasutuselevõtuga seotud tehnoloogilistele ja toiduohutuse probleemidele.

Uuringu aruannet on võimalik lugeda Põllumajandusministeeriumi kodulehelt.

 

Lisainformatsioon:
Lembit Lepasalu
tel: (+372) 505 7038