Taimekasvatus

Mahepõllumajanduslik taimekasvatus vajab uudseid lahendusi, et tagada mullaviljakus ja taimekaitse mahetootmise printsiipe järgides. Saagikuse ja kvaliteedi tagamiseks on oluline teadlaste tugi, sest kohalikku mahetootmisse sobivad meetodid ja tehnoloogiad vajavad uurimist ja arendamist.

Mahepõllumajanduslike taimekasvatusnõuetega saab tutvuda siin.

Ülevaate Eesti mahepõllumajandusliku taimekasvatuse pindaladest ja kasvatatavatest kultuuridest saab Põllumajandusameti kodulehelt.
 


Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskus@emu.ee