Prindi see leht

Põllukultuuride külvikorrakatse

Mahe- ja tavaviljelust võrdlev põllukultuuride külvikorrakatse

2008. aastal rajati Eerika katsepõllule 5-väljaline pikaajaline külvikorrakatse. Katse eesmärgiks on uurida, kuidas külvikord ja erinevad väetusviisid mõjutavad 5 erineva kultuuri saagikust ja toodangu kvaliteeti, mulla viljakust, taime tervist ning kahjurite ja kasurite esinemist nii tava- kui maheviljeluse tingimustes.
Tavaviljeluses kasutatakse mineraalväetisi (erinevad väetusnormid) ning taimekaitsevahendeid. Mahevariandi viljelus toimub vastavalt mahetootmise põhimõtetele (liblikõielised ja sõnnik), esimesel 3 katseaastal toimub mahevariandis üleminek mahedale.
Katses on 5 kultuuri, mis järgnevad üksteisele – punane ristik (’Jõgeva 205’), talinisu (’Portal’), hernes (’Madonna’), kartul (’Reet’) ja oder (’Leeni’) punase ristiku allakülviga. Talinisul, hernel ja odral määratakse saak pärast koristust. Kartulil tehakse kasvuaegselt 4 dünaamikat, et leida kindla kasvupäeva kogusaak ja kaubanduslik saak. Kvaliteedinäitajatest määratakse hernel 1000 tera mass ja proteiini sisaldus, odral 1000 tera mass, mahumass ja proteiini sisaldus, talinisul 1000 tera mass, mahumass, proteiini sisaldus, langemisarv, kleepvalgu sisaldus, gluteeni indeks. Kartulil määratakse mugulatest tärklisesisaldus, nitraatidesisaldus, üld- N, P, K, Ca ja Mg sisaldus, kuivaine sisaldus, vastupanuvõime mehhaanilistele põrutustele, hariliku kärna, hõbekärna, kuiv- ja märgmädaniku esinemine, toortumenemine ja keetmisjärgne tumenemine.

Täpsem informatsioon:
Vyacheslav Eremeev
slava@emu.ee