Prindi see leht

Õunapuu sortide- ja vegetatiivaluste võrdluskatse

Õunapuu sortide- ja vegetatiivaluste maheviljeluse võrdluskatse

EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus viib Põllumajandusministeeriumi tellimusel aastatel 2008-2018 läbi õunapuu sortide- ja vegetatiivaluste maheviljeluse võrdluskatse.

Katse eesmärk:

  • Vegetatiivalustel paljundatud erinevate õunapuusortide mahedalt kasvatamine kvaliteetsema ja keskkonnasäästlikuma toodangu saamiseks.
  • Selgitada sobivaimad õunapuude pookekombinatsioonid (vegetatiivalus + sort) mahetootmiseks.

Katse lühike kirjeldus: Katses on 13 sorti, 3 vegetatiivalust, 3 kordust. Katselappe on kokku 117.  Katseskeem 3 x 4 m ; 2,5 x 4 m. Variantide lõikes on katselapid hajusalt. Katse kogupind on 0,5 ha.

Katseandmete kohta saab lugeda siit.

Katse korraldaja: Kersti Kahu, e-post: kersti.kahu@emu.ee