Prindi see leht

Mustikasordi "Northblue" kasvatamine maheviljeluses

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse osakond viib läbi katse mustikasordi "Northblue" kasvatamsiest maheviljeluse tingimustes.

Katse eesmärk:

  • Põldkatse käigus välja selgitada erinevate maheviljelusse soovitatud väetiste mõju mustikataimede produktiivsusele.

Katse lühike kirjeldus: katse rajati 2005. aastal kuues variandis ja neljas korduses. Variantides kasutatavad väetised: Cropcare 6-14- 23, Biolan, Compost Kanakaka, Algomin, Viva, Kemira Bio. Katse üldpindala on 400 m2.

Rohkem infot katseandmete kohta saab siit.

Katse juhendaja: Marge Starast, e-post: marge.starast@emu.ee