Maheköögivilja väetamine

Maheköögivilja väetamine

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse osakond viib aastatel 2009-2011 läbi maheköögiviljade väetamise katse.

Katse eesmärk:

  • Selgitada välja erinevate mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud väetusainete kasutusnormid avamaa köögiviljade (peakapsa ja porgandi) kasvatamisel.

Katse lühike kirjeldus: katsevariante on 10-16, kordusi 4, katseskeem: blokkasetus. Variantide kirjeldus: kommertsväetiste ja kõdusõnniku erinevad kasutusnormid peakapsa ja porgandi väetamisel.

Katseandmetega saab tutvuda siin.

Katse korraldajad: Priit Põldma ja Agnes Merivee, e-post: priit.poldma@emu.ee


Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskus@emu.ee