Loomakasvatus

Maheloomakasvatusega tegeleb ligi kaks kolmandikku mahetootjatest. Kasvatatakse eelkõige lambaid ja veiseid, teisi loomaliike kasvatatakse üsna vähe. Osad maheloomakasvatuse valdkonnad on praktiliselt puudu või väga vähe arenenud. Mahelihatootjate põhiprobleemideks on mahesööda hankimine ning mahetunnustusega tapamajade ja töötlemisvõimaluste vähesus.

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjadega on võimalik tutvuda siin.

Ülevaate mahepõllumajanduslikust loomakasvatusest Eestis saab Põllumajandusameti kodulehelt.
 


Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskus@emu.ee