Loomade heaolu ja loomatervishoid

Loomade heaolu ja loomatervishoid mahep├Állumajanduses

Eesti Maaülikool teostas 2010. aastal Põllumajandusministeeriumi tellimusel uuringu „Loomade heaolu ja loomatervishoid mahepõllumajanduses“.

Loomade heaolu defineerimisel kasutatakse sageli Suurbritannia Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu defineeritud printsiipe, mida tuntakse kui „viit vabadust“:

 • Olla vaba näljast ja janust
 • Olla vaba ebamugavusest
 • Olla vaba valust, traumadest ja haigustest
 • Olla vaba hirmust ja kannatustest/piinadest
 • Vabadus rahuldada oma normaalseid käitumisharjumusi

Loomade heaolu mõjutavad mitmesugused faktorid, nagu pidamistingimused, ettevõtte juhtimise strateegiad ja tootmismeetodid.

Kuivõrd loomade heaolu sõltub pidamisviisist, siis oli käesoleva uuringu eesmärk võrrelda mahe- ja tavaloomakasvatuses vaba- ja lõaspidamisel piimaveiste heaolust johtuvaid tervisenäitajaid vähemalt 40 loomaga karjades. Lihaveste osas võrreldi tervisenäitajaid vaba- ja hoonega pidamisel.

Uuringu käigus analüüsiti järgmisi näitajaid:

 • mastiit,
 • sigimisprobleemid,
 • jalgade tervislik seisund,
 • produktiivne iga karjas,
 • vasikate tervis,
 • poegimisraskused ja poegimishalvatus,
 • rahaline kulu veterinaarravile.

Piimaveiste heaolu uuringu tulemustest saab lugeda Mahepõllumajanduse Lehest nr 55.

Lihaveiste heaolu uuringu tulemustest saab lugeda Mahepõllumajanduse Lehest nr 56.

 

Lisainfo:
Elen Peetsmann
Tel: (+372) 5304 4003

Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskus@emu.ee