Prindi see leht

Lammaste mahesööda uuring

Energia-ja proteiinitarbe katmine mahelammaste söötmisel ning mahelambaliha biokvaliteet

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut teostab Põllumajandusministeeriumi tellimusel aastatel 2010-2012 uuringut "Energia- ja proteiini tarbe katmine mahelammaste söötmisel ning mahelambaliha biokvaliteet".

Eesmärgiks on uurida vabade, tiinete ja imetavate uttede ning lihatallede söötmise olukorda mahefarmides ning välja töötada sobivad söötmisstrateegiad uttede ja lihatallede söötmiseks mahefarmides. Samuti on eesmärgiks välja selgitada mahedalt toodetud noorlambaliha koostis, kvaliteet ja tervislikus (rasvhappeline koostise alusel) ning lihatallede tapajõudlus.

Tegevused:

  1. Mahelammaste söötmisalane monitooring kolmes erinevas testfarmis.  Tehakse kindlaks kasutatavad söödaratsioonid ja mahesöötade toiteväärtus ning toitefaktorite sisaldus, võrreldakse nende vastavust söötmisnormidega. Paralleelselt hinnatakse testfarmide uttede toitumust võõrutamisel, paaritamisel ja poegimisel ning fikseeritakse erineva toitumusega uttede tallede saamine, tallede sünnimass ja korrigeeritud 100 päeva kehamass. Analüüsitakse noortallede nuumamiseks kasutatavaid karjamaanuuma skeeme (karjamaarohu tüüp, karjamaarohu toiteväärtus, lisasöötade kogus ja toiteväärtus) testfarmides.
  2. Korraldatakse katsed testfarmide mahedalt üleskasvatatud  nuumatallede lihajõudlusnäitajate (tapaeelne kehamass, tapasaagis, tapamass), lihakeha koostise (tailiha, rasv, luud), liha keemilise ja rasvhappelise koostise (küllastunud-, monoküllastumata- ja polüküllastumata rasvhapete sisaldus, oomega 6 ja oomega 3 rasvhapete sisaldus ja nende suhe, polüllastamata rasvhapete ja küllastunud rasvhapete suhe,  konjugeeritud linoolhape CLA sisaldus) määramiseks erineva karjamaatüübi korral (liblikõielisi kuni 25 % vs liblikõielisi kuni 50 % karjamaasegust).
Lisainformatsioon:
Peep Piirsalu
telefon: 731 3448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: P. Piirsalu: Uurimisrühm maheuttede toitumust  hindamas