Prindi see leht

Piimalehmade mahesööda uuring

Kohalikel mahesöötadel baseeruva söötmisstrateegia väljatöötamine piimalehmadele

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut teostab Põllumajandusministeeriumi tellimusel aastatel 2010-2012 piimalehmade mahesöötade uuringut.

Et maheveiseid tuleb sööta 100% mahesöödaga, siis on valik üsna piiratud. Mitmes riigis tehtud uuringud on näidanud, et mahefarmides esineb probleeme lehmade tiinestumisega, sest vähese jõusöödakogusega ei suudeta katta suuretoodanguliste lehmade energiatarvet laktatsiooni esimestel kuudel. Seetõttu kasutatakse intensiivselt kehavarusid, lehmad kõhnuvad ning tagajärjeks on tiinestumisprobleemid ja suureneb ketoosi haigestumise oht.

Uuringu eesmärgid:

  • Jõudlusnäitajate registreerimine ja analüüs;
  • Uuritakse söötmist neljas mahetalus, analüüsitakse lüpsilehmade suvist ja talvist söötmist ning piimajõudlust.;
  • Selgitatakse mahetootmiseks sobivate proteiinisöötade (hernes, vikk, põlduba, lupiin, raps) keemiline koostis ja lõhustuvus ning kuumtöötlemise mõju proteiini lõhustuvusele;
  • Lõpuks töötatakse välja piimalehmade söötmisstrateegia ning juurutatakse vähemalt ühes maheettevõttes kohalikel söötadel baseeruv söötmine, mis võimaldaks lehmadelt saada keskmiselt 8000 kg piima aastas.

 

Rohkem informatsiooni:
Ragnar Leming
tel: 731 3444